Othilie (ideell)

Othilie tilbyr differensierte tiltak ut ifra barnet/ungdommens behov. Vi legger vekt på støtte til utvikling som fremmer god helse og ferdigheter til å klare seg senere i livet.

Othilie drives av Frelsesarmeens barne- og familievern.

Othilie har seks plasser for barn og ungdom mellom 10 –19 år. Othilie er godkjent for plassering jmf. omsorgsparagrafene i Barnevernloven §§ 3-2, 4-2 (med tanke på langtidsplassering) og 5-1.

Hva tilbyr vi?

Vi tar utgangspunkt i kommunens tiltaksplan og beboerens behov for å legge til rette for at oppholdet på Othilie blir støttende og utviklende. Vårt arbeid er forankret i systemteori, utviklingspsykologi, tilknytningspsykologi, traumeforståelse og løsnings- og mestringsfokus.

Vi tilbyr:

  • Kartlegging av barnet/ungdommen innenfor viktige livsområder.
  • Egen miljøterapiplan og barnet/ungdommens egen plan med mål for seg selv.
  • Tett samarbeid og dialog med skole, PPT, BUP, barnevernstjenesten og andre samarbeidspartnere.
  • Miljøterapi basert på traumebevisst omsorg.
  • Nært samarbeid med familie/nettverk.
  • Tilrettelegging for samvær.
  • Fokus på fysisk aktivitet i det miljøterapeutisk arbeidet.

Hvordan er det på Othilie?

Institusjonen er et stort treetasjes hus som er inndelt i seks boenheter. Tredje etasje har tre ungdomsrom med felles stue og kjøkken, i tillegg til to bad. Huset er bygget slik at vi har mulighet til å tilby botrening i leilighetene/boenhetene i huset, hybeltiltak og eventuelt ettervern. Othilie har eget treningsrom i huset.

Othilie er også godt egnet for at søsken med ulike behov kan bo sammen i samme hus.

Othilie ligger i rolige omgivelser på Grefsen med kort vei til barneskole, ungdomsskole og videregående. I tillegg er det kort vei til nærmiljøaktiviteter som fritidsanlegg, arenaer for ballspill, alpinbakke, skøytebane og akebakke. Vi ligger også nært marka, badevann og andre øvrige aktivitets- og kulturtilbud i Oslo.

Kontakt

Besøksadresse:
Kapellveien 59
0487 Oslo