Møllehuset ungdomshjem

Møllehuset er en ungdomsinstitusjon som i trygge og hjemlige omgivelser legger til rette for utvikling og endring, tilpasset mål og tidsperspektiv for hver enkelt ungdom. Tiltaket er for ungdom mellom 12 og 18 år og har fem plasser til rådighet.

Kontakt

Inntak vakttelefon (08.00–15.30): 480 16 883
Avdelingsleder Ellen Graff: 480 16 831
Assisterende avdelingsleder Ellen Merete Fiskergård: 99081233

Målgruppe

Ungdom i alderen 12-18 år som har vært utsatt for omsorgssvikt, og som kan ha blitt påført utviklingstraumer, relasjonsvansker og/eller andre psykiske vansker. Ungdom som trenger omsorg i kombinasjon med tydelige og tilbakevendende strukturer for å utvikle selvbilde, selvstendighet og forbedret sosial kompetanse.

Møllehuset ungdomshjem er godkjent for følgende vedtak:

  • Foreldrestøttende tiltak med og uten barnets samtykke
  • Vedtak om å overta omsorgen for et barn
  • Vedtak om å akuttplassere barn, med eller uten samtykke
  • Ettervern

Møllehuset ungdomshjem er godkjent for plassering etter barnevernsloven §§ 3-2, 4-1, 4-2, 5-1. Tiltaket er godkjent for seks plasser.

Hva gjør vi?

På Møllehuset ungdomshjem jobber vi aktivt for å ha oversikt over ungdommens miljøer, samspillet mellom dem, og de ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer. Vi har egne hovedansvarlige for skole, helse, og familiearbeid. Gjennom målrettet miljøarbeid og tilpassede omsorgsrammer gir vi ungdommene mulighet for vekst og utvikling etter sine forutsetninger.

Skjematisk fremstilling av hvordan Møllehuset jobber med ungdommer.

Vi har egen avdeling for familiehjem og ettervern (opp til 25 år) slik at vi kan bistå med å finne hjem til ungdom det er ønskelig for – eller at de som flytter i egen bolig kan bli fulgt opp av miljøterapeut fra Møllehuset.

Hvordan gjør vi det?

Vi jobber ut ifra de tre hovedpilarene i traumebevisst omsorg; trygghet, relasjon og følelsesregulering. Våre miljøterapeuter søker alltid å forstå hva som ligger bak ungdommenes uttrykk og atferd, uten å straffe eller forsterke ungdommens traumer og fortvilelse.

Hvem er vi?

Hos oss er det to miljøterapeuter på dagtid, tre på kveld og to på natt. Miljøterapeuter i 100% stilling går enten fire medlever-turnus, eller en kombinasjon av langvakter, dag- og kveldsvakter. Personalgruppen er sammensatt av både kvinner og menn i ulike aldre, mange med lang erfaring. Hos oss er det både sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere. I tillegg har avdelingsleder og assisterende avdelingsleder kontorplass på institusjonen.

Hvor er vi?

Møllehuset ligger sentralt i Moss. Det er gangavstand til skoler, aktiviteter, og til sentrum hvor det er gode tog- og bussforbindelser. Huset ligger i et koselig nabolag, og er en sammenslått tomannsbolig med stor hage og fin uteplass. I mange tilfeller er avstanden til Oslo en positiv faktor i ivaretakelsen av ungdommene. For noen ungdommer kan avstanden til Oslo være en positiv faktor. «Nærhet er viktig, men avstand kan være riktig.»

Video om oss

Kontakt

Kontaktperson
Ellen Graff, avdelingsleder
Telefon
48 01 68 31
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse:
Fredrik J. Holst vei 9
1532 Moss