Lertrøa (ideell)

Lertrøa tilbyr fire institusjonsplasser for ungdom i alderen 12-19 år i Malvik kommune i Trøndelag.

Lertrøa er drevet av Blå Kors barnevern Malvik.

Hvem er målgruppen?

Ungdom som har behov for et individuelt tilpasset omsorgstilbud, samt utredning og kartlegging av videre omsorgsbehov. Lertrøa passer godt til ungdommer fra andre regioner som har behov å komme seg bort fra sitt nærmiljø.

Institusjonen er godkjent for plassering etter barnevernsloven §§ 3-2, 4-1 og 5-1 a-d.

Hva gjør vi?

På Lertrøa jobber vi for å bedre ungdommens livssituasjon, fremme utvikling og gi varig atferdsendring. Ungdommen får støtte og trening i å ta gode beslutninger for seg selv, i en trygg og forutsigbar hverdag.

Vi jobber aktivt for at ungdommen skal bli en del av lokalmiljøet. Vi samarbeider med lokale idrettslag og andre aktuelle fritidsarenaer. Hos oss kan ungdommene prøve seg på blant annet downhill sykling, kajakk, fisking, snowboard, ridning, buldring og hundesledekjøring. Vi bruker mestring i sosiale aktiviteter som et virkemiddel i utvikling og relasjonsbygging.

Blå Kors barnevern Lertrøa følger forløpet for omsorg som er utarbeidet av Bufdir. Vi jobber med en overordnet målsetting, tydelige føringer for arbeidsflyten, medvirkning, kartlegging og samarbeid med familie, skole, barnevern og helsetjenester. Vi bidrar til en god og trygg overgang når ungdommen flytter ut.

Hvordan gjør vi det?

På Lertrøa driver vi med traumebevisst omsorg, miljøterapi og mentaliseringsbasert miljøterapi. I miljøterapien har vi fokus på å skape arenaer som fremmer relasjonsbygging, et styrket selvbilde og positiv atferd.

Ungdommer som bor hos oss skal beskyttes mot omgivelser og påvirkning som medfører ytterligere belastning og som hindrer utvikling. Vi har strukturer som møter ungdommens behov, som for eksempel dagtilbud, døgnrytme, aktiviteter og faste rutiner. Vi er opptatt av å involvere ungdommen i dette og legge til rette for positiv utvikling av ungdommens egenskaper, evner og ferdigheter.

Ungdommen har også stor innflytelse på hvilke deler av tilbudet som skal danne basis for en endringsprosess. I samarbeid med ungdommen jobber vi med å kartlegge fysisk og psykisk helse, bolig og økonomi, familie og nettverk.

Hvem er vi?

I 2021 overtok Blå Kors boliger og ansatte fra en privat aktør som hadde drevet institusjonen i over 20 år. Flere ansatte har dermed lang erfaring med og kompetanse på ungdomsfeltet. Blå Kors har satt sitt preg på driften etter overtakelse, og det er rekruttert flere med kjernekompetanse for å møte det nye kompetansekravet som er innført.

Vi har kulturtolker som har en annen utdanning en relevant bachelor eller høyere på tiltak der vi har minoritetsungdom. Vi ser at ansatte som for eksempel snakker samme språk, deler samme religion, har kommet ny til Norge selv eller lignende, har gode forutsetninger for å skape gode relasjoner til ungdommen.

Hvor er vi?

Lertrøa ligger i Malvik kommune i Trøndelag. Institusjonen ligger i et boligfelt i Muruvik, med nærhet til sjøen, fem kilometer fra Værnes flyplass og 30 km fra Trondheim. Dette gjør samvær relativt enkelt for ungdom og foreldre.

Lertrøa har enkel skolevei for grunnskole-elever. Beboerne kan gå, sykle eller ta skolebuss. Vi samarbeider med barneskoler og ungdomsskoler om ungdommenes opplæringstilbud. For ungdommer på videregående er ca. 10 kilometer til både Malvik vgs og Ole Vig vgs på Stjørdal, med god kollektivforbindelse.

Kontakt

Telefon
91 92 36 44
Besøksadresse:
Administrasjonsbygget i Lertrøvegen 1
7550 Hommelvik