Heggeli Ungdomshjem (ideell)

Heggeli Ungdomshjem har 4 plasser for ungdommer i alderen 12-18 år. Avdelingen ligger på Skøyen i Oslo.

Heggeli Barnehjem er en del av Kirkens Bymisjons Barneverntiltak.

Hvem er målgruppen?

Heggeli ungdomshjem er godkjent som omsorgsinstitusjon for barn og unge i alderen 12-18 år. Barna har komplekse og sammensatte behov, og de får et hjem preget av forutsigbarhet, trygghet og tilhørighet. Det miljøterapeutiske arbeidet tilpasses det enkelte barns behov. Barna får omsorg fra trygge voksne med kompetanse på barn med belastende livserfaringer.

Vårt hovedmål er å gi barna nye og gode relasjonserfaringer med trygge og kompetente voksne slik at de kan nyttiggjøre seg omsorg i for eksempel fosterhjem eller ved tilbakeføring til familien, eller at de forberedes til en selvstendig tilværelse som voksne.

Hva gjør vi?

Heggeli ungdomshjem tilbyr et helhetlig omsorgs- og oppvekstmiljø i Oslo. Barna får et differensiert miljøterapeutisk omsorgstilbud hvor personalet jobber i medleverturnus. Ungdomshjemmet er godkjent som omsorgsinstitusjon, men kan også ta imot barn akutt dersom planen er en lengre plassering.

Hvordan gjør vi det?

Ungdommene som kommer til Heggeli ungdomshjem får omsorg og hjelp fra kompetente fagpersoner. Hverdagen ved Heggeli ungdomshjem skal være forutsigbar og stabil for de som bor der, og de blir møtt av trygge voksne som har relasjon i fokus.

En del av vårt miljøterapeutiske arbeid er å hjelpe ungdommene til å få oversikt over livet sitt til nå. Vi samler inn historier fra de var helt små, og hjelper dem til å se sammenhenger i livet og se sammen med dem på fremtiden. For en ungdom som kanskje bare husker vonde bruddstykker fra livet sitt, er historier også om de fine tingene viktig for barnets videre utvikling. Vi er opptatte av å være gode i møte med biologisk familie, og strekker oss langt for å skape tillit både hos familien og resten av hjelpeapparatet.

Å etablere trygge rammer og rutiner for ungdommene, er sentralt i arbeidet. Vi jobber med å lage gode, tydelige rutiner på hva som skal skje hver dag, hver helg, hver bursdag, hver jul og så videre. Det miljøterapeutiske arbeidet tilrettelegges for at barna skal trives og oppleve mestring.

Kontakt

Kontaktperson
Heidi Brynildsen
Telefon
90 15 35 28
Besøksadresse:
Guldbergs vei 31
0375 Oslo