Heggeli Barnehjem (ideell)

Heggeli Barnehjem har 9 plasser til barn i alderen 6-14 år, fordelt på tre avdelinger. Alle avdelingene ligger på et tun på Nordstrand i Oslo.

Heggeli Barnehjem er en del av Kirkens Bymisjons Barneverntiltak.

Hvem er målgruppen?

Heggeli barnehjem er godkjent som omsorgsinstitusjon for barn i alderen 6-14 år. Barna har komplekse og sammensatte behov, og de får et hjem preget av forutsigbarhet, trygghet og tilhørighet. Det miljøterapeutiske arbeidet tilpasses det enkelte barns behov. Barna får omsorg fra trygge voksne med kompetanse på barn med belastende livserfaringer.

Vårt hovedmål er å gi barna nye og gode relasjonserfaringer med trygge og kompetente voksne slik at de kan nyttiggjøre seg omsorg i for eksempel fosterhjem eller ved tilbakeføring til familien.

Hva gjør vi?

Heggeli Barnehjem tilbyr et helhetlig og langsiktig omsorgs- og oppvekstmiljø i Oslo. Barna får et differensiert miljøterapeutisk omsorgstilbud hvor personalet jobber i medleverturnus. Barnehjemmet er godkjent som omsorgsinstitusjon, men kan også ta imot barn akutt dersom planen er en lengre plassering.

Hvordan gjør vi det?

Barna som kommer til Heggeli barnehjem, får omsorg og hjelp fra kompetente fagpersoner. Hverdagen på Heggeli skal være forutsigbar og stabil for barna, og de blir møtt av trygge voksne som har relasjon i fokus. Organiseringen av miljøet brukes aktivt for å understøtte positiv utvikling og endring, og vi har en kunnskapsbasert praksis i arbeidet. Det er til enhver tid kvalifiserte og faglærte ansatte som jobber traumesensitivt på jobb.

En del av vårt miljøterapeutiske arbeid er å hjelpe barna til å få oversikt over livet sitt til nå. Vi samler inn historier fra de var helt små, vi hjelper barna til å se sammenhenger i livet og se sammen med dem på fremtiden. For et barn som kanskje bare husker vonde bruddstykker fra livet sitt, er historier også om de fine tingene viktig for barnets videre utvikling. Vi er opptatte av å være gode i møte med biologisk familie, og strekker oss langt for å skape tillit både hos familien og resten av hjelpeapparatet.

Å etablere trygge rammer og rutiner for barna, er sentralt i arbeidet. Vi jobber med å lage gode, tydelige rutiner på hva som skal skje hver dag, hver helg, hver bursdag, hver jul og så videre. Det miljøterapeutiske arbeidet tilrettelegges for at barna skal trives og oppleve mestring.

Kontakt

Kontaktperson
Heidi Brynildsen
Telefon
90 15 35 28
Besøksadresse:
Ekebergveien 210
1162 Oslo