Frydenberg ungdomshjem

Frydenberg er en barneverninstitusjon med plass til 6 ungdom i alder 13–18 (20) år. Vi holder til på Hasle i Oslo i et murhus med en stor hage.

Litt om oss

Institusjonen har spisskompetanse på å gi tilbud til ungdom med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Institusjonen er godkjent for plassering etter barnevernsloven §§ 3-2, 4-1, 4-2, 5-1

Hvordan er det å bo på Frydenberg ungdomshjem?

Frydenberg ungdomshjem er et hjem for de ungdommene som bor her. På Frydenberg har alle ungdommene eget rom, og vi har også pc-rom, aktivitetsrom og treningsrom med bordtennis og biljard.

Noen bor her i få dager mens andre bor her i flere år. Det er alltid voksne tilgjengelig, som ønsker å hjelpe ungdommene. Vi har faste rutiner og regler som for eksempel fellesmåltider til faste tidspunkt og inne- og leggetider. Alle ungdommer skal ha et dagtilbud som skole eller arbeid mens de bor her. Vi tilrettelegger slik at våre ungdommer skal ha mulighet til å delta på fritidsativiteter og være sammen med familie og venner.

Hos oss er alle like mye verdt, og vi behandler hverandre med respekt.

Vi som jobber på Frydenberg ungdomshjem

Vi er rundt 30 ansatte. Noen jobber på dagen og kvelden, mens andre jobber på nettene. Det er alltid to eller tre på vakt dag, kveld og natt.

Vi er trygge voksne som liker å være sammen med ungdommene. Vi er både snille, åpne, generøse og setter grenser. De fleste av oss er barnevernspedagoger eller sosionomer, og personalet har mange forskjellige språklige, nasjonale og kulturelle bakgrunner.

Vi har både psykolog og familieterapeuter tilknyttet institusjonen.

Slik jobber vi på Frydenberg ungdomshjem

Vi gir profesjonell omsorg i et trygt miljø. Vi har stort fokus på at ungdommene skal føle seg trygge, sett og hørt. Det gjør vi blant annet gjennom å tilby stabile og forutsigbare rammer, ha fokus på hva ungdommene mestrer, involvere ungdommene i egne liv, være nysgjerrige og tilby varme troverdige relasjoner. I hverdagen har vi fokus på å dempe uforutsigbarhet og stress slik at ungdommene har mulighet til å bruke energien på sin utvikling.

For ansatte på Frydenberg er det veldig viktig å samarbeide med ungdommene og vi ønsker at ungdommene selv er med på å sette og evaluere egne mål. Vi har ungdomsmøter hver 14. dag hvor ungdommene kan ta opp det de er opptatt av og får informasjon om hva som skjer fremover.

Vi har også stort fokus på viktigheten av å samarbeide godt med foreldre og øvrig familie, skole, venner, barneverntjeneste, BUP eller andre som er viktige for ungdommene.

Ungdommene får en sær- og en bikontakt som er de som følger opp ungdommen og deres familie tettest.

Se klipp om Frydenberg ungdomsinstitusjon fra «Datoen» på NRK

Yosef Wolde Mariam fra Madcon bodde på Frydenberg en periode som tenåring. I dette klippet besøker han institusjonen 25 år etter. Besøket vekker gamle minner, og han treffer en av dem som jobbet der den gangen. (Video: Monster)

Kontakt

Postadresse: Barne- og familieetaten, Postboks 6726 St. Olavs plass. 0130 Oslo.

Kontaktperson
Hilde Storebakken, fungerebde avdelingsleder
Telefon
47 78 49 50
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse:
Adam Hiorths vei 16
0575 Oslo