Bakkehaugen ungdomshjem

Bakkehaugen er en langtidsinstitusjon for ungdom mellom 13–18 år (20 år) som har behov for omsorg og oppfølging i hverdagen. Institusjonen har fem plasser og ligger på Tåsen i Oslo, med god tilgang til offentlig kommunikasjon. Bakkehaugen holder til i et stort hus med stor hage.

Hvordan er det å bo på Bakkehaugen?

Ungdommene har eget soverom. De får hjelp til å følge opp skole eller praksis, lekselesing, oppfølging av fritidsaktiviteter og hjelp til å holde kontakt med familie og annet sosialt nettverk. På Bakkehaugen fokuseres det på å gi ungdommene en opplevelse av trygghet og stabilitet, blant annet gjennom faste rutiner for vekking, måltider og når det skal være ro på huset.

Ungdommene i grunnskolealder fortsetter på egen hjemmeskole eller kan begynne på en skole i nærmiljøet på Tåsen. Ungdom i videregående søker ordinært inntak til videregående skole. Vi legger stor vekt på å hjelpe og støtte ungdommene i skolearbeidet, og samarbeider tett med skolen. Vi ønsker at ungdommene har et dagtilbud med skole, jobb eller praksis.

Vi har treningsrom i kjelleren, hobbyrom med pc og biljard. Vi hjelper ungdom med å følge opp sine fritidsaktiviteter, og kan sammen med ungdommen finne nye/andre aktiviteter hvis ønskelig. Aktivitetstilbudet på Bakkehaugen tilpasses ungdomsgruppen og den enkelte ungdom. Vi benytter oss mye av kultur- og aktivitetstilbudene i Oslo og omegn.

Vi som jobber på Bakkehaugen

Personalgruppen har i hovedsak fagutdanning som barnevernspedagog og sosionom, og vi har totalt 14 årsverk. På dagtid er det to ansatte på jobb og om kvelden er det tre. På natten er det både en våken og en hvilende nattevakt.

Personalgruppen har ulik bakgrunn og interesser som de aktivt bruker i sin arbeidshverdag.

Institusjonen samarbeider med andre deler av Barne- og familieetaten og har gjennom dette blant annet tilgang til psykologressurser og familieterapeuter.

Slik jobber vi på Bakkehaugen

Vi ønsker vi å gi ungdommene trygghet, mulighet til mestring og sammen finne gode løsninger på de utfordringene de står i. I hverdagen skal de voksne tilby ungdommene samtaler, aktiviteter og støtte i gjennomføringen av sine individuelle mål og ønsker. Siden det er flere ungdommer som bor sammen holdes det husmøte hver 14. dag der ungdommene kan ta opp saker de er opptatt av. De får også informasjon om ting som skal skje på huset.

Personalet ønsker å bli godt kjent med den enkelte ungdom og deres familie, og hos oss er det plass til å ha besøk av familie og venner.

Institusjonen er godkjent for plassering etter barnevernsloven §§ 3-2, 4-1, 4-2, 5-1

Kontakt

Kontaktperson
Lillian Frøyen, avdelingsleder
Telefon
48 03 85 07
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse:
Einar Høigårds vei 25
0871 Oslo