Beredskapshjem i Bydel Sagene

Sagene Barneverntjeneste søker beredskapshjem.

Hva er et beredskapshjem?

Et beredskapshjem er en vanlig familie som kan ta imot barn i sitt eget hjem på kort varsel for et begrenset tidsrom. Barn bor midlertidig i beredskapshjem fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Beredskapshjemmet funger som bo- og omsorgsløsning inntil en annen løsning er funnet, som fosterhjem, institusjon, eller at barna flytter tilbake til foreldrene.

Vi søker

Sagene barneverntjeneste søker familier som kan tilby en trygg og god omsorgsbase for barna. Vi har behov for beredskapshjem som kan ta imot barn i alle aldre. Dette er barn med ulik bakgrunn og kultur, som alle har en fellesnevner i at de trenger trygghet og omsorg. For at barna skal kunne opprettholde skole, barnehage, venner, og kontakt med familie ønsker vi at dere bor i Oslo. Beredskapshjemmets familiesammensetning kan være ulik, men fortrinnsvis to voksne. Det vil alltid være én i familien som har hovedansvaret for barnet, og som er engasjert på heltid.

Som beredskapshjem vil dere spille en betydningsfull rolle i barnets liv. Det innebærer både gleder og utfordringer, som vil engasjere både faglig og menneskelig.

Som beredskapshjem vil dere samarbeide tett med barneverntjenesten. Vi tilbyr opplæring, kontinuerlig oppfølging fra beredskapshjemkonsulent/familieveileder, kursing, samt veiledning individuelt og i gruppe.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med egne eller andres barn.
 • Dere er to voksne i familien som er sammen om oppgaven.
 • En livsstil hvor en av dere har mulighet til å være hjemme på fulltid for å følge opp barnet, og hvor dere kan tilpasse dere til det å ta imot barn på kort varsel. Den i familien som skal være hjemme med barnet på heltid (oppdragstaker), kan ikke ha annet arbeid ved siden av.
 • Eventuelle egne barn er fortrinnsvis over 12 år og tåler å dele på sine foreldre.
 • Glede av å være sammen med barn og mulighet til å ha et barn boende for en periode.
 • Eget rom til barnet (stort nok til søskenpar)
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
 • God fysisk og psykisk helse. Det må leveres helseattest.
 • Tilfredsstillende vandel.
 • Dere bor i nærheten av Bydel Sagene eller innenfor Oslo.
 • Disponerer bil og har sertifikat.

Personlige egenskaper:

 • Dere er rause, inkluderende, og har et ønske om å hjelpe et barn som av ulike årsaker ikke kan bo hos sin familie.
 • Gode samarbeidsevner. Dere må bistå barneverntjenesten med å tilrettelegge for at barnet har samvær og kontakt med sin biologiske familie, samt å hjelpe barnet når det skal flytte videre.
 • Dere er tålmodige, trygge og tolerante, og dere evner å forstå barnets uttrykk.

Vi tilbyr:

 • Tett oppfølging og veiledning fra barneverntjenesten.
 • Kurs og faglig opplæring.
 • Arbeidsgodtgjørelse innenfor Oslo kommunes lønnstrinn 35-39. Godgjøringen mottas også når man ikke har barn boende hos seg.
 • Utgiftsdekning etter høyeste KS-sats.

Hvis du lurer på om dette kan være noe for deg og din familie, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss for mer informasjon og en uforpliktende samtale!

Kontakt

Familieveileder
Mette Gutterud
E-post: mette.gutterud@bsa.oslo.kommune.no
Mobil: 953 63 161