Beredskapshjem i Bydel Østensjø

Vi trenger flere beredskapshjem i Bydel Østensjø.

Hva er et beredskapshjem?

Et beredskapshjem er en vanlig familie som ønsker å ta imot barn på kort varsel i et begrenset tidsrom i sitt eget hjem. Barn bor midlertidig i beredskapshjem fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Da trenger de en trygg og god base inntil annen varig løsning er funnet, enten dette blir et fosterhjem eller barnet flytter tilbake til sine foreldre. Som beredskapshjem vil dere møte gleder og utfordringer som vil engasjere faglig og menneskelig.

Vi trenger beredskapshjem for barn i alle aldre. Dette er barn med ulik bakgrunn og kultur, som alle har en fellesnevner i at de trenger trygghet og omsorg.

Kvalifikasjoner

 • Dere er to voksne i familien som har bodd sammen i minst to år eller du er enslig med godt nettverk som kan bistå deg ved behov
 • Du/ dere har erfaring med egne eller andres barn. Egne barn bør være 10 år eller eldre
 • En av de voksne i familien kan være hjemme på fulltid, har sertifikat og disponerer bil i arbeidsperioden
 • Du/ dere bor ikke lenger unna Østensjø bydel enn ca. 45 min med bil
 • Du/ dere har et eget rom til barnet/ungdommen
 • Du/ dere behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Du/ dere har god psykisk og fysisk helse
 • Du/ dere har tilfredsstillende vandel

Personlige egenskaper

 • Evne til å være sensitive, varme, trygge og kan ivareta barns behov for forutsigbarhet og trygghet
 • Evne til å opptre med raushet, ydmykhet og tydelighet ovenfor barn som er i krise
 • Evne til å reflektere og tilegne dere kunnskap og motta veiledning
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet er avgjørende

Vi kan tilby

 • Dere vil få tett oppfølging og veiledning både individuelt og i gruppe
 • Noen dere alltid kan ringe og rådføre dere med, uansett tid på døgnet
 • Kurs og faglig opplæring/påfyll
 • Fosterhjemskonsulenter med lang erfaring, som har oppfølging og veiledning av beredskapshjemmet

Lønn og utgiftsdekning

Det blir gitt lønnskompensasjon tilsvarende 100% stilling. I tillegg mottas månedlig utgiftsdekning.

Kontaktpersoner

Hvis du lurer på om dette kan være noe for deg og din familie, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss for mer informasjon og en uforpliktende samtale!

Fosterhjemskonsulent Margunn Ødemark
E-post: margunn.odemark@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 913 35 273

Fosterhjemskonsulent Sissel Heger
E-post: sissel.heger@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 919 18 840