Vårrengjøring

Vårrengjøring av gatene i Oslo foregår på våren, vanligvis i perioden rundt påske og frem til 17. mai.

Når rengjør vi gatene?

Vårrengjøringen for 2023 er ferdig.

Vi rengjør vanligvis alle kommunale gater, fortau, gang- og sykkelveier i perioden rundt påske og frem til 17. mai. Hvis en gate ikke er rengjort til oppsatt tid, vil den rengjøres senere.

Se etter nye parkeringsskilt

  • Vi setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
  • Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet.

Hvis du ikke er tilgjengelig

Hvis du ikke er tilgjengelig, må du få en venn eller nabo til å se etter skilt og eventuelt flytte bilen din.

Manglende rengjøring

Meld manglende rengjøring

Inntauede kjøretøy

Sjekk om bilen er tauet inn