Til innhold

Vårrengjøring

Når vi feier og rengjør gaten må du flytte bilen din. Vi setter opp skilt 24 timer før vi starter.

Listene er veiledende

Det kan skje endringer

Noen ganger kan vi ikke følge planen, for eksempel på grunn av uventede værforhold.

For å være sikker på å få flyttet bilen i tide må du se etter skilt i gaten hvert døgn. Skilt settes opp 24 timer før vi starter.

Hvis du skal på ferie bør du få en venn eller nabo til å se etter bilen.

Dette gjør vi

Vi rengjør alle kommunale gater, fortau, gang- og sykkelveier før 17. mai.

Hvis en gate ikke er ryddet til oppsatt tid, vil den ryddes senere.

Meld fra om manglende rengjøring

Bymiljøetatens kundesenter

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 48 20 30

Besøksadresse
Hollendergata 5, 0190 OSLO