Til innhold
Veiarbeid og vedlikehold

Vårrengjøring

Vårrengjøring av gatene i Oslo foregår på våren, vanligvis i perioden rundt påske og frem til 17. mai.

Sjekk skiltingen

 • Søket og listene for planlagt vårrengjøring er kun veiledende.
 • Det kan skje endringer på grunn av vær.
 • Se etter skilt i gaten en gang i døgnet.

Manglende rengjøring

Meld manglende rengjøring

Se etter nye parkeringsskilt

 • Vi setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
 • Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet. 

Søk etter din gate

Søket er veiledende

Søket for planlagt vårrengjøring er kun veiledende. Noen ganger kan vi ikke følge planen, for eksempel på grunn av uventede værforhold. 


Søket inneholder ikke private veier, parkeringsplasser eller gangveier.

  Ferdig før 17. mai

  Vi rengjør alle kommunale gater, fortau, gang- og sykkelveier før 17. mai. Hvis en gate ikke er rengjort til oppsatt tid, vil den rengjøres senere.

  Hvis du skal på ferie

  Hvis du skal på ferie, eller ikke er i byen, bør du få en venn eller nabo til å se etter skilt og eventuelt flytte bilen din.

  Inntauede kjøretøy

  Sjekk om bilen er tauet inn