Til innhold

Vårrengjøring

Vårrengjøring av gatene i Oslo foregår på våren, vanligvis i perioden etter påske og frem til 17. mai.

Sjekk skiltingen

  • Søket og listene for planlagt vårrengjøring er kun veiledende
  • Det kan skje endringer på grunn av vær
  • Se etter skilt i gaten en gang i døgnet

Se etter nye parkeringsskilt

  • Vi setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
  • Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet. 

Søk etter din gate

Søket er veiledende

Søket for planlagt vårrengjøring er kun veiledende. Noen ganger kan vi ikke følge planen, for eksempel på grunn av uventede værforhold. 


Søket inneholder ikke private veier, parkeringsplasser eller gangveier. For fullstendig oversikt, se hele planen i tabell eller PDF nedenfor.

Hele oversikten

Neste oversikt kommer så snart den er klar våren 2019.

Ferdig før 17. mai

Vi rengjør alle kommunale gater, fortau, gang- og sykkelveier før 17. mai. Hvis en gate ikke er rengjort til oppsatt tid, vil den rengjøres senere.

Hvis du skal på ferie

Hvis du skal på ferie, eller ikke er i byen, bør du få en venn eller nabo til å se etter skilt og eventuelt flytte bilen din.

Manglende rengjøring

Meld manglende rengjøring

Inntauede kjøretøy

Sjekk om bilen er tauet inn