Vårrengjøring

Vårrengjøring av gatene i Oslo foregår på våren, vanligvis i perioden rundt påske og frem til 17. mai.

Sjekk skiltingen

  • Søket og listene for planlagt vårrengjøring er kun veiledende.
  • Det kan skje endringer på grunn av vær.
  • Se etter skilt i gaten en gang i døgnet.

Når rengjør vi gatene?

Vi rengjør vanligvis alle kommunale gater, fortau, gang- og sykkelveier i perioden rundt påske og frem til 17. mai. Hvis en gate ikke er rengjort til oppsatt tid, vil den rengjøres senere.

Se etter nye parkeringsskilt

  • Vi setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
  • Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet. 

Søk etter din gate

Søket er veiledende

Søket for planlagt vårrengjøring er kun veiledende. Noen ganger kan vi ikke følge planen, for eksempel på grunn av uventede værforhold. 


    Søket inneholder ikke private veier, parkeringsplasser eller gangveier.