Til innhold
Veiarbeid og vedlikehold

Vårrengjøring

I år blir vårrengjøringen spesiell

På grunn av smittesituasjonen, blir det hyppige endringer i vårrengjøringen. Vi har heller ikke planlagt for alle gater ennå. Det er derfor ekstra viktig at alle bileiere sjekker etter skilt i gaten én gang i døgnet, eller får noen til å sjekke for seg. Vi skal rengjøre alle gater i løpet av våren.

Sjekk skiltingen

  • Søket og listene for planlagt vårrengjøring er kun veiledende.
  • Det kan skje endringer på grunn av vær.
  • Se etter skilt i gaten en gang i døgnet.

Se etter nye parkeringsskilt

  • Vi setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
  • Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet. 

Søk etter din gate

Søket er veiledende

Søket for planlagt vårrengjøring er kun veiledende. Noen ganger kan vi ikke følge planen, for eksempel på grunn av uventede værforhold. 


Søket inneholder ikke private veier, parkeringsplasser eller gangveier.

Hele oversikten

Vi blir ikke ferdig til 17. mai

Vi rengjør alle kommunale gater, fortau, gang- og sykkelveier. Vi pleier å bli ferdig før 17. mai, men i år blir vi ikke det. Vi vet ikke når vi blir ferdig med rengjøring av alle gater fordi bemanningen er lavere i år, grunnet korona. Hvis en gate ikke er rengjort til oppsatt tid, vil den rengjøres senere. Vi skal rengjøre alle gater i løpet av våren.

Manglende rengjøring

Meld manglende rengjøring

Hvis du ikke er tilgjengelig

Hvis du ikke er tilgjengelig, må du få en venn eller nabo til å se etter skilt og eventuelt flytte bilen din.

Inntauede kjøretøy

Sjekk om bilen er tauet inn