Høstrengjøring av gater

I perioden 26. september til 27. oktober 2022 vil det foregå en ekstra gatevask i Oslo sentrum og sentrumsnære bydeler. Skilt med parkeringsforbud settes ut fra fredag 23. september.

Hvor rengjør vi?

Ved høstrengjøring er det følgende bydeler som rengjøres:

  • Sentrum
  • Gamle Oslo
  • Grünerløkka
  • Sagene
  • St.Hanshaugen
  • Frogner

Manglende rengjøring

Meld manglende rengjøring

Hvorfor rengjør vi gatene?

Vi rengjør vanligvis alle kommunale gater, fortau, gang- og sykkelveier på våren, i perioden frem til 17. mai. I løpet av sommeren samler det seg skitt og støv, som igjen kan føre til svevestøv og dårlig luftkvalitet. Målet med en ekstra høstvask i sentrum er å oppnå bedre luftkvalitet utover høsten og vinteren.

Se etter nye parkeringsskilt

  • Vi setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
  • Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet.

Hvis du ikke er tilgjengelig

Hvis du ikke er tilgjengelig, må du få en venn eller nabo til å se etter skilt og eventuelt flytte bilen din.

Inntauede kjøretøy

Sjekk om bilen er tauet inn