Planlagt asfaltering

Planlagt asfaltering av hele gater, fortau og sykkelfelt starter på våren og foregår så lenge været tillater det.

Det er mange aktører som utfører reasfaltering på kommunale veier i Oslo. Det kan f.eks være reasfaltering etter gravearbeider, asfaltering som følge av mindre, punktvise utbedringer av vei, fortau og gangveier. Det er Sporveien som er ansvarlig for asfaltering i trikketraseer. Det vil derfor forekomme asfaltarbeider som ikke er angitt i oversikten under. Følg med på midlertidig skilting og henvisninger fra de som utfører arbeid.

Asfaltering fra uke 26

Bymiljøetaten har følgende plan for reasfaltering de neste ukene (Oppdatert pr 21. juni 2024):

 • Bygdøy Alle, fra 15. april til 30. juni (dagtid fortau, natt kjørebane)
 • Grønlandsleiret – 20. juni til 1. august (Sykkelfelt, Dag/natt)
 • Sannergata, hele, fra 12. mai til 30. juni (natt)
 • Waldemar Thranes gate, Sannergata – Ullevålsveien, fra 12. mai til 30. juni (natt)
 • Hausmannsgate, Storgata -Maridalsveien, fra 3. juni til 30 juni (natt)
 • Ulsrudveien, fra 30. april til 30. juni (dag)
 • Haakon Tveters vei, fra 3. juni til 15 juli (dag)
 • Slimeveien, fra 30. april til 30. juni (natt)
 • Lofhusveien, fra 17. juni til 28. juni (dag)
 • Sigurd Iversens vei, fra 11. juni til 30 juni (dag)
 • Stasjonsveien, fra 17. juni til 30. juni (dag)
 • Furubråtveien fra 24. juni til 1. juli – Hele (Dag)
 • Axel Huitfeldts vei fra 24. juni til 1. juli – Hele (Dag)
 • Vikingveien fra 24. juni til 1. juli – Hele (Dag)
 • Rundingen fra 24. juni til 1. juli – Hele (Dag)
 • Vingolfveien fra 24. juni til 1. juli – Dag
 • Oppsal Arena fra 24. juni til 10. juli – Dag

Planen er veiledende og det kan komme endringer i fremdrift som følge av vær eller uforutsette hendelser under arbeidet. Med natt menes kl. 19-07.

Asfaltering av veier er ansett som bevegelig arbeid, og det søkes derfor ikke om dispensasjon for støyforskriften for nattarbeid såfremt de ikke berører naboer mer enn to netter på rad. Selv om det står at arbeid i en gate skal vare i mer enn to netter, skal ikke støyen berøre enkelteiendommer mer enn to netter på rad. Arbeidene skal alltid være stille mellom kl 23-01, med mindre det er søkt om annet spesifikt. I så tilfelle vil naboer få spesiell beskjed. Det er natten med fresing av asfalt som er den mest støyende. Natten med asfaltering er mindre støyende. Ved fresing av asfalt kan det også lukte svidd.

Hva gjør vi med hull i asfalten?

Hull i asfaltdekket lappes fortløpende hvis forholdene gjør det mulig.

Meld inn hull som må lappes

Slik tetter vi hull i veien / Oslo