Til innhold

Planlagt asfaltering

Planlagt asfaltering av hele gater, fortau og sykkelfelt starter på våren og foregår så lenge være tillater det. Vi publiserer planer fortløpende utover sesongen.

Nå er det ikke planlagt mer asfaltering før til våren 2019. Vi regner med å starte opp igjen etter påsken 2019, hvis forholdene tillater det.

Hva gjør vi med hull i asfalten?

Hull i asfaltdekket lappes fortløpende hvis forholdene gjør det mulig. 

Meld inn hull som må lappes