Planlagt asfaltering

Planlagt asfaltering av hele gater, fortau og sykkelfelt starter på våren og foregår så lenge været tillater det.

Vi har ikke startet med asfaltering for denne sesongen.

Hva gjør vi med hull i asfalten?

Hull i asfaltdekket lappes fortløpende hvis forholdene gjør det mulig.

Meld inn hull som må lappes