Til innhold
Veiarbeid og vedlikehold

Planlagt asfaltering

Planlagt asfaltering av hele gater, fortau og sykkelfelt starter på våren og foregår så lenge været tillater det. Vi publiserer planer fortløpende utover sesongen.
Planlagt asfaltering uke 48-49
VeiStrekningTidsromDato
VårveienSimensbråtveien - SvaleveienDag7.10 - 29.11
Nils Hansens veiDelerDag/Natt22.10 - 4.12
Suhms gateDelerDag24.10 - 4.12
G/S-veiTokerud - StovnerDag4.11 -29.11
Ring2v/Carl Berners plassNatt4.11 - 29.11
Konows gatev/ValhallveienDag11.11 - 4.12

Vær oppmerksom på at planene ikke er bindende og at avvik kan forekomme. Det utføres også asfaltering i Oslo som ikke inngår i planen.

Hva gjør vi med hull i asfalten?

Hull i asfaltdekket lappes fortløpende hvis forholdene gjør det mulig. 

Meld inn hull som må lappes