Bestill TT-reise med spesialbil

Fritdsreiser

Bestill på telefon 04521

Faste reiser

Bestill på telefon 04521 eller bruk bestillingsskjemaet på ruter.no

Fritidsreise ut av Oslo

Du kan bestille fritidsreiser til Bærum, Lørenskog, Nittedal og tidligere Oppegård kommune hvis du har vedtak om fritidsreiser til Akershus. Du kan også bestille fritidsreiser til hele Akershus fylkeskommune uten vedtak dersom det er ledig kapasitet.

Gruppereiser

Gruppereise må bestilles fem dager i forveien. Gruppereiser er reiser med tre eller flere rullestolpassasjerer, eller fem eller flere gående.

Når blir du hentet

 • Ruter gir beskjed om når du blir hentet.
 • Du kan få et hentetidspunkt som fraviker fra din bestilling for å tilpasse fellestransport.
 • Det kan være vanskelig å skaffe bil i rushtidene, ved større arrangementer og på kort varsel. På travle dager kan det være at du får tilbud om bil som avviker mer enn en time fra det tidspunktet du ønsker.

Hva må du opplyse om ved bestilling

 • Når du må være fremme.
 • Om det er fritidsreise eller fast reise.
  • Hvis fast reise må du også oppgi type reise som dagsenter eller skole.
 • Om du skal ha med deg medhjelper.
 • Om du skal ha med deg permobil.
 • Om du ikke kan settes av alene.
 • Om du trenger barnesete, trappeklatrer eller har med hund.
 • Andre ting du trenger hjelp til, som Ruter eller sjåfør må ta hensyn til.

Avbestilling

 • Avbestill reisen i god tid.
 • Du må selv betale hele reisen dersom du ikke avbestiller senest én time i forveien.
 • Dersom du ikke møter til utreisen, må du si fra om du skal ha retur innen 20 min. Hvis du ikke gjør det, vil hjemreisen automatisk avbestilles. Dersom du trenger transport hjem likevel, må du bestille på nytt.
 • Du kan avbestille transport hele døgnet.
 • Husk å avbestille faste reiser i ferier og liknende. Du kan bli pålagt å dekke kostnadene for bomturer.

Reiser til Gardermoen og Ahus

Reise til Gardermoen

 • Bestill fritidsreise på vanlig måte.
 • Bestill reisen senest dagen før utreise. Bestill returreise samtidig.
 • Oppgi flyvningsnummer ved bestilling. Ha billetten klar når du bestiller.
 • Du kan kun bruke TT ved egen flyreise.
 • Når du har landet på Gardermoen må du møte i taxiskranken, for å være sikker på at du kan bruke TT.
 • Du kan ha med én medhjelper gratis. Øvrige medreisende betaler egenandel etter alder. Du kan ikke ha med flere enn det er plass til i bilen du blir tilbudt. Du har ikke lov å be om større bil for å kunne ta med flere medreisende eller bagasje.

Reise til Ahus for sykebesøk

 • Bestill fritidsreise på vanlig måte.
 • Du kan kun benytte fritidsreiser til Ahus ved sykebesøk.
 • Hvis du skal ha behandling ved Ahus må du kontakte pasientreiser for å få transport.

Egenandeler

Egenandeler for TT-reiser.

Brosjyre for TT

Brosjyre TT 2023 (PDF)