Til innhold
Sykkel

Sykkelstrategier og dokumenter

Oversikt over strategier og dokumenter knyttet til Oslo kommunes sykkelsatsing.

Sykkelsatsningen i Oslo styres av målene bestemt i Oslos sykkelstrategi 2015 – 2025. Blant de viktigste virkemidlene for å gjøre Oslo til en sykkelby for alle, er et sammenhengende sykkelveinett.

Plan for sykkelveinettet i Oslo ble vedtatt av bystyret 23. mai 2018. Disse to dokumentene finner du under. Bystyret har videre bestemt at Oslostandarden for sykkeltilrettelegging skal ligge til grunn for utbyggingen av sykkelveinettet.

Oslostandarden, og andre veiledere og normer for sykkeltilrettelegging finnes under Byggesaksveiledere, normer og skjemaer.