Søk om banneroppheng og flagging

Vi gir tillatelse til å flagge med norske flagg og profilflagg på buss og trikk, og til å henge opp bannere langs Karl Johans gate.

Frist for å søke

  • For flagging og banneroppheng i perioden 1. august - 31. desember er søknadsfristen 1. mai.
  • For flagging og banneroppheng i perioden 1. januar - 31. juli er søknadsfristen 1. november.

Krav til søker

Hvem kan søke?

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, festivaler, store prisutdelinger og viktige kongresser kan søke.

Se retningslinjer for oppheng av bannere langs Karl Johans gate

Krav til arrangementet

Arrangementet må tilfredsstille minst ett av kravene:

  • være i kommunal regi
  • ha Oslo kommune som medarrangør
  • være et stort arrangement med bred internasjonal deltakelse
  • i særlig grad profilere Oslo, eller
  • være en del av byens hovedstadsfunksjoner

Du kan ikke få tillatelse til flagging med profilflagg og banneroppheng 1. og 17. mai eller flagging av kommersiell art. Du kan ikke få tillatelse til flagging på trikk og buss i mer enn to dager. Du kan heller ikke få tillatelse til banneroppheng ved statsbesøk, Stortingets åpning eller andre anledninger når det flagges med nasjonalflagg.

Utforming og oppheng for flagging

Flaggenes design må være i henhold til retningslinjer for flagg på Ruters transportmidler i Oslo

Utforming, oppheng og nedtaking av bannere

Det er til sammen 24 bannere. Banneret skal ha en bredde på 60 cm og en total lengde på 520 cm, inkludert 10 cm løpegang oppe og nede, for å feste banneret på masten.

Eventuelle sponsornavn og -logoer skal plasseres diskret nederst på banneret. Dette gjelder også om sponsornavnet er en del av navnet på arrangementet.

Utformingen av bannerne skal godkjennes av Bystyrets sekretariat i god tid før de henges opp.

Hva koster det?

Pris for flagging

Pris finner du i Ruters retningslinjer for flagging.

Kostnader for montering, produksjon og distribusjon av flagg dekkes av søker.

Pris for banneroppheng

Fra 1. januar 2024 vil prisen for banneroppheng være 28 118 kroner eks. mva. Dette inkluderer oppheng og nedtaking uavhengig av hvor lenge bannere henger. Produksjon av bannere er ikke inkludert i prisen.

Slik søker du

Logg inn, fyll ut og send inn søknaden.

Søk om flagging og banneroppheng

Hva skjer videre?

Forretningsutvalget fatter vedtak etter søknadsfristene i mai og november, og du får svar samme måned.