Søk om banneroppheng og flagging

Vi gir tillatelse til å flagge med norske flagg og profilflagg på buss og trikk, og til å henge opp bannere langs Karl Johans gate.

Frist for å søke

  • For flagging og banneroppheng i perioden 1. august - 31. desember er søknadsfristen 1. mai.
  • For flagging og banneroppheng i perioden 1. januar - 31. juli er søknadsfristen 1. november.

Krav til søker

Hvem kan søke?

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, festivaler, store prisutdelinger og viktige kongresser kan søke. 

Krav til arrangementet

Arrangementet må tilfredsstille minst ett av kravene:

  • være i kommunal regi
  • ha Oslo kommune som medarrangør
  • være et stort arrangement med bred internasjonal deltakelse
  • i særlig grad profilere Oslo, eller
  • være en del av byens hovedstadsfunksjoner

Du kan ikke få tillatelse til flagging med profilflagg og banneroppheng 1. og 17. mai eller flagging av kommersiell art. Du kan ikke få tillatelse til flagging på trikk og buss i mer enn to dager. Du kan heller ikke få tillatelse til banneroppheng ved statsbesøk, Stortingets åpning eller andre anledninger når det flagges med nasjonalflagg.

Utforming og oppheng for flagging

Flaggenes design må være i henhold til retningslinjer for flagg på Ruters transportmidler i Oslo 

Utforming, oppheng og nedtaking av bannere

Det er til sammen 24 bannere. Hvert banner skal være 520 cm høyt og 60 cm bredt. I hver ende må det være en 10 cm høy lomme, for å feste banneret på masten.

Eventuelle sponsornavn og -logoer skal plasseres diskret nederst på banneret. Dette gjelder også om sponsornavnet er en del av navnet på arrangementet. 

Utformingen av bannerne skal godkjennes av Bystyrets sekretariat i god tid før de henges opp. 

Hva koster det?

Pris for flagging 

Pris finner du i Ruters retningslinjer for flagging.

Kostnader for montering, produksjon og distribusjon av flagg dekkes av søker. 

Pris for banneroppheng

Banneroppheng koster 23 718 kroner eks. mva. Fra 1. januar 2022 vil prisen for banneroppheng være 25 188 kroner eks. mva. Dette inkluderer oppheng og nedtaking uavhengig av hvor lenge bannerne henger. Produksjon av bannere er ikke inkludert i prisen.

Slik søker du

Logg inn, fyll ut og send inn søknaden.

Søk om flagging og banneroppheng

Hva skjer videre?

Forretningsutvalget fatter vedtak etter søknadsfristene i mai og november, og du får svar samme måned.

Kontakt oss

Kontaktpersoner hos Bystyrets sekretariat

Rebecca Eye Færavaag
Rådgiver
Mobil: 92 42 54 54
E-post:
Thomas Bigset
Spesialrådgiver
Mobil: 97 10 02 04
E-post: