Klag på parkeringsbot uten norsk fødselsnummer

Innhold i klagen

  • Du må oppgi navn og adresse slik at vi kan behandle eller registrere klagen.
  • Du må oppgi kjennemerke og ileggelsesnummer.
  • Når ble kjøretøyet parkert (dato/klokkeslett)
  • Når ble kjøretøyet flyttet (dato/klokkeslett)
  • Gi en begrunnelse for hvorfor det klages. Påstander i klagen bør dokumenteres dersom dette er mulig.

Send inn klagen

Klagen sender du til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Har du norsk fødselsnummer?

Logg inn og klag på parkeringsbot