Klag på miljøgebyr

Innholdet i klagen

  • Ileggelsesnummer og dato for miljøgebyret
  • Navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Gi en begrunnelse for hvorfor det klages. Påstander i klagen bør dokumenteres dersom dette er mulig.

Send inn klagen

Klagen sender du til postmottak@bym.oslo.kommune.no