Klag på inntauing av uregistrert kjøretøy

Innholdet i klagen

  • Du må oppgi navn og adresse slik at vi kan behandle eller registrere klagen.
  • Hvor sto kjøretøyet parkert?
  • Når ble det parkert?
  • Beskrivelse av kjøretøyet (bilmerke, type, og farge).
  • Er kjøretøyet hentet fra inntauingsanlegget?
  • Gi en begrunnelse for hvorfor du klager. Påstander i klagen bør dokumenteres dersom dette er mulig.

Send inn klagen

Klagen sender du til postmottak@bym.oslo.kommune.no