Rapporter om luftkvaliteten i Oslo

Oversikt over årsrapporter og månedsrapporter tilbake til 2019.

For eldre rapporter, kan du ta kontakt med Bymiljøetatens kundesenter på postmottak@bym.oslo.kommune.no.