Folkehelsekontakter i Oslo

Hvem kan ta kontakt?

  • Organisasjoner, lag og foreninger
  • Politikere
  • Nasjonale organer, høgskoler, universiteter
  • Lokale virksomheter
  • Innbyggere

Hva du kan spørre om

Folkehelsekontakter i bydelene

Bydel Alna

Bydel Bjerke

Bydel Frogner

Bydel Gamle Oslo

Bydel Grorud

Bydel Grünerløkka

Bydel Nordstrand

Bydel Sagene

Bydel St. Hanshaugen

Bydel Stovner

Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Ullern

Bydel Vestre Aker

Bydel Østensjø

Folkehelsekontakter i etatene

Barne- og familieetaten

Beredskapsetaten

Byantikvaren

Bymiljøetaten

Deichman bibliotek

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Fornebubanen

Gravplassetaten

Helseetaten

Klimaetaten

Kommuneadvokaten

Kulturetaten

Munchmuseet

Næringsetaten

Oslo Origo

Plan- og bygningsetaten

Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Sykehjemsetaten

Utdanningsetaten

Vann- og avløpsetaten

Velferdsetaten - KoRus Oslo

Folkehelsekontakter i foretakene

Boligbygg Oslo KF

Oslobygg KF

Oslo Havn KF

Folkehelsekontaker i byrådsavdelingene

Byrådsavdeling for sosiale tjenester

  • Stian Biong (fagsjef), e-post: stian.biong@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdeling for byutvikling

Byrådsavdeling for finans

Byrådsavdeling for helse

Byrådsavdeling for for kultur og næring

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Byrådsavdeling for utdanning