Folkehelsekontakter i Oslo

Hvem kan ta kontakt?

  • Organisasjoner, lag og foreninger
  • Politikere
  • Nasjonale organer, høgskoler, universiteter
  • Lokale virksomheter
  • Innbyggere

Hva du kan spørre om

  • Folkehelseplan for Oslo 2017-2020
  • Folkehelsetiltak i regi av bydel eller etat
  • Mulig samarbeid med kommunale virksomheter om folkehelsetiltak
  • Statistikk / oversiktsarbeid

Folkehelsekontakter i bydelene

Bydel Alna

Bydel Bjerke

Bydel Frogner

Bydel Gamle Oslo

Bydel Grorud

Bydel Grünerløkka

Bydel Nordre Aker

Bydel Nordstrand

Bydel Sagene

Bydel St. Hanshaugen

Bydel Stovner

Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Ullern

Bydel Vestre Aker

Bydel Østensjø

Folkehelsekontakter i etatene

Barne- og familieetaten

Beredskapsetaten

Byantikvaren

Bymiljøetaten

Deichman bibliotek

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Fornebubanen

Gravplassetaten

Helseetaten

Klimaetaten

Kommuneadvokaten

Kulturetaten

Munchmuseet

Næringsetaten

Oslo Origo

Plan- og bygningsetaten

Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Sykehjemsetaten

Utdanningsetaten

Utviklings- og kompetanseetaten

Vann- og avløpsetaten

Velferdsetaten - KoRus Oslo

Folkehelsekontakter i foretakene

Boligbygg Oslo KF

Oslo Havn KF

Folkehelsekontaker i byrådsavdelingene

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

  • Stian Biong (fagsjef), e-post: stian.biong@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdeling for byutvikling

Byrådsavdeling for finans

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Byrådsavdeling for næring og eierskap

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap