Skole og utdanning for flyktninger

Barn har rett til et skoletilbud så fort som mulig. De har plikt til å gå på skole når de har bodd i Norge i tre måneder.

Переклад / Перевод / Translation

Barn fra 6 til 15 år

Oslo kommune er forpliktet til å gi grunnskoleopplæring til alle barn som er bosatt i Oslo innen en måned etter at de har ankommet. Barna har skoleplikt tre måneder etter at de har kommet.

Flyktninger som har fått opphold i Oslo

Foreldre må kontakte nærmeste skole for å registrere barna sine. Skolen vil hjelpe og veilede deg gjennom prosessen.

Flyktninger som venter på å bli registrert eller venter på å få opphold i en kommune

Utdanningsetaten i Oslo jobber med å finne løsninger for barn som oppholder seg i Oslo en kort periode.

Ungdom fra 16 til 18 år

Ikke-norsktalende ungdom i alderen 16 til 18 år kan få språkopplæring. Først må du få språkkunnskapene dine vurdert av Oslo VO Servicesenter. Du kan så få tilbud om språkopplæring ut fra ditt ferdighetsnivå.

Ring Oslo Voksenopplæring på telefon 23 47 00 00.

Voksenopplæring

Flyktninger som har fått opphold i Oslo

Du kan få gratis språkopplæring og voksenopplæring. Kontakt Oslo VO servicesenter for informasjon, rådgivning og søknad.

Flyktninger som venter på å bli registrert eller venter på å få opphold i en kommune

Du må være registrert og fått innvilget opphold i Oslo for å få gratis språkopplæring og opplæring.