Språkmentor

En språkmentor har ansvar for at arbeidsplassen jobber språkutviklende. Vi tilbyr kurs til deg som ønsker å bli språkmentor.

Hva er en språkmentor?

En språkmentor er en fast ansatt som sammen med leder har et særskilt ansvar for å sørge for at arbeidsplassen jobber språkutviklende.

En språkmentor kjenner godt til arbeidsoppgaver og organisering på arbeidsplassen, og kan gi språkstøtte til praktikanter og kollegaer som trenger å utvikle språket.

Hvorfor bør man ha en språkmentor?

Ved å ha en eller flere språkmentorer på arbeidsplassen, vil bedriften kunne ivareta praktiktanter, nyansatte og andre medarbeidere som har språkutfordringer på en bedre måte. Dette vil føre til økt selvtillit blant medarbeiderne og bedre ytelse på jobb.

Ved å velge en språkutviklende arbeidsmåte kan ledere gjøre arbeidsplassene attraktive ved at de ansatte blir inkludert, ivaretatt og får utvikle seg.

Man vil også oppleve mindre turnover, lavere korttidssykefravær, økt rekrutteringsgrunnlag, færre språklige og kulturelle misforståelser, mindre dobbeltarbeid og et bedre arbeidsmiljø.

Språkmentorkurs

Vi tilbyr kostnadsfritt språkmentorkurs til deg som ønsker å bli språkmentor. I kurset lærer du hvordan dere kan motvirke kommunikasjonsutfordringer på jobb.

Kurset gir deg kunnskap om rollen som språkmentor, og du blir kjent med verktøy som støtter kollegaer i språkutviklingen. Du får en studieveiledning og konkrete oppdrag å gjøre på egen arbeidsplass mellom hver samling.

Blant temaene i kurset er:

  • hvordan ulike kulturelle referanserammer kan påvirke kommunikasjonen på jobb
  • hvordan dere kan gjøre skriftlige dokumenter tydeligere
  • hvordan arbeidsplassen kan motvirke at språklig usikkerhet leder til misforståelser

I løpet av kurset vil du, sammen med din leder, forankre språkmentorrollen på arbeidsplassen. Du utvikler også en handlingsplan sammen med din leder. Det er viktig at språkmentor har støtte fra leder slik at arbeidsplassen i fellesskap jobber språkutviklende.

Ønsker du å melde deg på språkmentorkurs?

For oppdatert informasjon om aktuelle kursdager og påmelding, ta kontakt med oss på e-post. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Om prosjektet

Vårt team i yrkesrettet norskopplæring (YNO) i Bydel Frogner har satt i gang språkmentorprosjektet i samarbeid med Oslo Voksenopplæring Servicesenter. Språkmentor har sitt utspring i Språkombud-ordningen i Sverige. Etter inspirasjon fra Sverige har vi utviklet en metodehåndbok og et kurs som er tilpasset norsk arbeidsliv.

Prosjektet er under videreutvikling hos NAV Oslo og er en del av forskningsarbeidet til NTNU Samfunnsforskning.

I løpet av prosjektperioden har vi hatt deltakere fra sektorer som helse- og omsorg, oppvekst og utdanning, renovasjon og gjenvinning, NAV, voksenopplæringen og arbeidslivsorganisasjoner.

Kontakt oss

Fagansvarlig YNO
Kerstin Jeske
YNO-lærer og språkmentorkoordinator
Yuri Sali