Program for storbyrettet forskning

Programmet finansierer forskning og utvikling (FoU) basert på ideer fra byene eller programstyret.

Hva er program for storbyrettet forskning?

Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Drammen samarbeider med KS om forsknings- og utviklingsprosjekter som er særlig relevante for storbyene.

Programmet finansierer forskning og utvikling (FoU) basert på ideer fra byene eller programstyret. FoU skal styrke tjenesteytingen, planleggingen og det strategiske interessearbeidet overfor staten.

Hvor gjennomføres aktiviteter?

Storbyene samarbeider om prosjekter i nettverksgrupper. En av de syv byene tar gjerne på seg ansvaret som prosjektførende by.

Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune er sekretariat for programmet.

Hvorfor samarbeider storbyene om storbyforskning?

Storbyene er kjerne i fem storbyregioner der 55 prosent av landets innbyggere bor, og de bidrar til mer enn 65 prosent av verdiskapningen (fastlands-Norge).

Som komplekse organisasjoner, store lokalsamfunn, regionkjerner og transportknutepunkt, har storbyene særlige utfordringer. Storbyene og KS har gått sammen om forskning på tema som ikke dekkes i annen forskning.

Prioriterte forskningstema

 • Klima og miljø
 • Demokrati og deltakelse
 • Demografi og ressurser
 • Beredskap og forebygging
 • Levekår og sosial ulikhet

Programmets styre

 • Monica Lund (leder), Oslo kommune
 • Ingvild Kvilekval, Bergen kommune
 • Hans Ole Rolfsen, Trondheim kommune
 • Anne Karen Aunevik, Kristiansand kommune
 • Trond Myrland, Bærum kommune
 • Anders Liverud, Drammen kommune
 • Ståle Opedal, Stavanger kommune
 • Daniel Ødegård, KS

Kontakt oss

Sekretariatet for storbyforskning

Kristin Horn Bringedal
Mobil

Dokumenter og relevante lenker