FUSILLI

Prosjektet FUSILLI har som mål å finne ut hvordan vi kan utvikle bærekraftige verdikjeder for mat i byer.

Om prosjektet

FUSILLI står for Fostering the Urban food System transformation through Innovative Living Labs Implementation.

Oslo, 11 andre europeiske byer og 22 andre prosjektpartnere skal støtte hverandre i arbeidet med å utforske tiltak på tvers av verdikjeden for mat, med høy grad av samarbeid og nytenking.

FUSILLI er et mat- og naturressursprosjekt finansiert av Horisont 2020 – EUs program for forskning og innovasjon. Hovedmålet med prosjektet er å gjøre det enklere for byer å utvikle og iverksette en helhetlig matpolitikk som støtter overgangen til bærekraftige matsystemer i urbane og bynære områder. I løpet av fire år (2021-2024) skal byene i prosjektet jobbe med overgangen til mer bærekraftige matsystemer i tråd med FOOD2030-prioriteringene:

  • bærekraftig og sunt kosthold
  • klimasmarte og miljømessig bærekraftige matsystemer
  • sirkulære og ressurseffektive matsystemer
  • nytenkning og styrking av lokalsamfunn

Les mer om Food 2030

Bildet viser Fusillis logo.
Bilde: Oslo kommune

Gjennom kunnskapsdeling skal deltakerbyene løse utfordringer knyttet til verdikjeden for mat. Hver by vil dessuten utvikle et «levende laboratorium», hvor aktører fra forskjellige deler av verdikjeden skal eksperimentere, samarbeide og søke ny kunnskap om relevante tema:

  • produksjon og prosessering
  • distribusjon og logistikk
  • forbruk
  • matsvinn og matavfall
  • organisering

Hvorfor?

Å spise mer variert og plantebasert er bra for helsen, naturen, dyrene og klimaet. Oslo kommune ønsker å redusere matsvinn, øke andel økologisk mat, fremme bruk av klimavennlige menyer med sesongbaserte varer, øke andel plantebaserte matvarer som frukt, grønt, korn og belgvekster og redusere forbruk av meieriprodukter, fisk, fjærkre og kjøtt.

Bildet viser et kart over partnere.
Bilde: Oslo kommune

Oslo kommunes rolle

Oslo kommune er med som én av 12 byer i prosjektet. I tillegg til kommunen er Oslo Met (NIBR) med som forskningspartner. Sammen representerer vi Oslo.

Hva skal vi gjøre?

Oslos «FUSILLI Living» Lab består av 4 «demonstration sites»:

Karvesvingen 3

Dette er Bymiljøetaten og Gravplassetatens lokaler på Hasle. Her gjennomfører vi byrådets mål for bærekraftig og sunn mat i kantiner, inkludert møtemat, i praksis for å lære hvordan dette kan gjøres. Vi samarbeider med Höegh eiendom, Sodexo og forskningssenteret Include. Det vi lærer blir delt med andre virksomheter i Oslo kommune og andre relevante målgrupper.

Oslos videregående skoler, ungdomsskoler og kommunale sykehjem

Bymiljøetaten piloterer en intern veiledningstjeneste for bærekraftige offentlige måltider i Oslo kommune. Tjenestens målgruppe er ansatte som er involvert i mat og måltider i barnehager, skoler, sykehjem, boliger, fritidsklubber osv.

Per i dag bidrar veiledningstjenesten til «Skolematprosjektet» (Helseetaten og Utdanningsetaten) som skal innføre et gratis kjøttfritt skolemåltid i videregående skole og ungdomsskolen. Bymiljøetatens rolle er å tilby implementeringsstøtte til ansatte på skoler, samt å gi råd til prosjektledelsen.

Veiledningstjenesten bidrar også til Sykehjemsetatens arbeid med «Handlingsplan for bærekraftige måltider i Sykehjemsetaten». Bymiljøetatens rolle er å tilby implementeringsstøtte til ansatte på sykehjem, samt å gi råd til prosjektledelsen.

Finansiering

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra EU sitt forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020, under avtalenummer 101000717.