Personvernombudet

Personvernombudet i Oslo kommune arbeider med å styrke kommunens kunnskap og kompetanse om personvern. Ombudet veileder kommunens virksomheter og ansatte, slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter ikke ivaretar ditt personvern, så kan er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med vårt personvernombud. Vårt personvernombud er også tilgjengelig dersom du har spørsmål eller andre tanker om vår behandling av dine personopplysninger.

Du kan kontakte ombudet om spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger.

Personvernombudets e-postadresse er personvernombud@oslobystyre.no

Personvernombudet i Oslo er Morten Haug Frøyen.

Personvernombudet skal:

  • informere og gi råd til kommunens virksomheter og ansatte om de forpliktelsene kommunen har etter personvernlovgivningen

  • kontrollere at kommunen overholder personvernforordningen og andre relevante regelverk med personvernbestemmelser
  • samarbeide med og fungere som kontaktpunkt for Datatilsynet
  • hjelpe innbyggere med spørsmål tilknyttet sine personopplysninger

Personvernombudet er faglig uavhengig, men organisatorisk plassert under bystyret.

Mandat for personvernombudet i Oslo kommune (PDF 0,2MB)

Kontakt Datatilsynet

Hvis du ikke ønsker å kontakte personvernombudet kan du i stedet klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no