Personvernombudet

Kontakt

Kontaktperson

Morten Haug Frøyen

Telefon

99 56 97 17

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Personvernombudet

Personvernombudet i Oslo kommune arbeider med å styrke kommunens kunnskap og kompetanse om personvern. Ombudet veileder kommunens virksomheter og ansatte, slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.
 
Du kan kontakte ombudet om spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger.

Personvernombudet skal:

  • informere og gi råd til kommunens virksomheter og ansatte om de forpliktelsene kommunen har etter personvernlovgivningen
  • kontrollere at kommunen overholder personvernforordningen og andre relevante regelverk med personvernbestemmelser
  • samarbeide med og fungere som kontaktpunkt for Datatilsynet
  • hjelpe innbyggere med spørsmål tilknyttet sine personopplysninger

Personvernombudet er faglig uavhengig, men organisatorisk plassert under bystyret. 

Mandat for personvernombudet i Oslo kommune (PDF 0,2MB)

Personvernombud i Oslo kommune

Morten Haug Frøyen

Mobilnummer: 99 56 97 17

E-post: