Oppfølgingsundersøkelser

Det følger av kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav e), jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5, at kontrollutvalget skal påse at vedtak bystyret treffer ved behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporter, følges opp.

Oversikt over oppfølgingsundersøkelser
Sak i KontrollutvalgetTittel
Sak 69/23Forebygging av frafall fra videregående opplæring (Oppfølging etter rapport 7/2020) 
Sak 60/23Anskaffelser - kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier  (Oppfølging etter rapport 6/2020)
Sak 46/23Tilsyn og brannforebyggende arbeid (Oppfølging etter rapport 9/2020)
Sak 45/23 Saksbehandling og koordinering av gravearbeider (Oppfølging etter rapport 4/2020)
Sak 44/23 Omsorgsbygg Oslo KFs oppfølging av byggeprosjekter (Oppfølging etter rapport 1/2020)
Sak 18/23Forvaltning av informasjon om kommunal eiendom (Oppfølging etter rapport 7/2019)
Sak 05/23Startlån og tilskudd til egen bolig (Oppfølging etter rapport 13/2020)
Sak 81/22Barneverntjenestens bruk av tolketjenester (Oppfølging etter rapport 8/2020) 
Sak 04/23Overordnet styringsdialog om opplæring (Oppfølging etter rapport 5/2020) 
Sak 80/22Kontraktsoppfølging i Vann- og avløpsetaten (Oppfølging etter rapport 15/2019)
Sak 71/22Ansettelser i kommunen (Oppfølging etter rapport 14/2019)
Sak 03/23Legemiddelhåndtering (Oppfølging etter rapport 13/2019)
Sak 41/22Bydelenes frisklivsarbeid (Oppfølging etter rapport 12/2019) 
Sak 63/22Økonomisk internkontroll i Oslo Havn KF (Oppfølging etter rapport 11/2019)
Sak 56/22Vinterdrift av veinettet (Oppfølging etter rapport 10/2019) 
Sak 49/22Dispensasjoner og oppfølging av mulige ulovligheter  (Oppfølging etter rapport 9/2019)
Sak 81/22Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten (Oppfølging etter rapport 8/2019)
Sak 13/22Kommunens bruk av leverandøroppfølgingssystemet HMSREG (Oppfølging etter rapport 5/2019)
Sak 04/22Tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV (Oppfølging etter rapport 2/2019)
Sak 34/22Sikkerhetskrav i IKT-anskaffelser (Oppfølging etter rapport 1/2019) 
Sak 42/22Internkontroll i investeringsprosjekter i Omsorgsbygg (Oppfølging etter rapport 18/2018)
Sak 14/22Spesialundervisning i videregående skole (Oppfølging etter rapport 17/2018)
Sak 26/22Ernæringsarbeidet i hjemmetjenesten (Oppfølging etter rapport 16/2018) 
Sak 25/22Rehabilitering i helsehus (Oppfølging etter rapport 15/2018)