Ulvenseter i Østmarka til leie for organisasjon

Oslo kommune eier hytta Ulvenseter i Østmarka. Hytta ligger cirka 2 kilometer fra Mariholtet Sportsstue og 300 meter fra Haukåsen radartårn. Adkomst er til fots eller med sykkel.

Om hytta

Hytta er på 34 kvmadratmeter og har kjøkken, med hems over kjøkken og peisestue. Det er i tillegg overbygget inngangsparti og det er uthus med utedo. Det er ikke innlagt strøm eller vann. Vann må medbringes eller tas fra brønnvann. Det er kun hytta med det nærmeste uteområdet som omfattes av kontrakten.

Årlig leie er 5800 kroner og kontraktens varighet er fem år.

Søknad og tildelingskriterier

Leiekontrakt vil kun tilbys en ideell eller kommunal organisasjon med et tilbud som er i tråd med tildelingskriteriene under og som har kompetanse om rehabilitering og vedlikehold. For øvrig leies hytta ut slik den er og leietaker har ansvar for all videre oppgradering og vedlikehold.

Tildeingskriterier

I tråd med overordnede målsettinger vil Bymiljøetaten prioritere søknader som:

  1. fremmer friluftsliv for barn/unge, levekårsutsatte og allmennheten for øvrig.
  2. har evne til å ta økonomisk og praktisk ansvar for drift, vedlikehold og evt. utbedring av hytta (kompetanse/erfaring/økonomi).

Leiekontrakt tildeles den søkeren som BYM etter en helhetlig vurdering finner å være best egnet til både å skape et godt friluftslivstilbud og til å ta godt vare på hytta.

Søknad

Søknadsfrist er 9. juni 2023.

Søknad må inneholde en beskrivelse av følgende:

  • Hva slags friluftslivstilbud søker vil skape, hva hytta skal brukes til, og hvem som er målgruppen for søker.
  • Et realistisk anslag av hvor mye hytta vil være i bruk.
  • En beskrivelse av søkers ressurser og plan for drift og vedlikehold av hytta. Med dette mener vi hvordan vedlikehold og utbedringer skal finansieres, hvordan eventuell utleie organiseres, dugnadsarbeid osv.

Søknaden sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Befaring

Bymiljøetaten inviterer alle interessenter til en befaring 30. mai kl. 11:30. Oppmøte ved hytta.

Påmelding til befaringen gjøres til kontaktperson Gard Kjetil Svendsrud innen 29. mai 2023.

Bilder av hytta

Ulvenseter fra utsiden
Bilde: Bymiljøetaten

Bilde: Bymiljøetaten.

Ulvenseter
Bilde: Bymiljøetaten

Bilde: Bymiljøetaten.

Ulvenseter interiør
Bilde: Bymiljøetaten

Bilde: Bymiljøetaten.

Ulvenseter innendørs
Bilde: Bymiljøetaten

Bilde: Bymiljøetaten.

Ulvenseter interiør
Bilde: Bymiljøetaten

Bilde: Bymiljøetaten.

Ulvenseter hems
Bilde: Bymiljøetaten

Bilde: Bymiljøetaten.

Ulvenseter i Østmarka
Bilde: Bymiljøetaten

Bilde: Bymiljøetaten.