To hytter til leie på Håøya

Oslo kommune ved Bymiljøetaten ønsker å leie ut to hytter på Håøya. Vi søker en ideell eller kommunal organisasjon som kan skape et friluftstilbud til barn og unge, og samtidig vedlikeholde og utbedre hyttene.

Oslo kommune eier hyttene «Feriehyttene» på Håøya i Frogn kommune. «Feriehyttene» består av to hytter, med to enheter i den ene bygningen, og tre enheter i den andre bygningen. Hyttene ligger ved Sagbukta nordøst på øya, rundt 65 meter fra vannkanten. Adkomst til hyttene er med rutebåt, eller egen båt/kajakk.

Fasiliteter på hyttene

I hytte 1 er de to enhetene på omtrent 23,5 m2 med hver sin overbygde terrasse på 8m2. Enhetene inneholder oppholdsrom med spiseplass og senger og adskilt kjøkken.

I hytte 2 er enhetene på rundt 31,5 m2 hver, og inneholder stue, kjøkken og soverom. Terrassene er på 11 m2.

Til hyttene hører en gammel slitt utedo. Hyttene har sommervann. Det er ikke strøm på hyttene.

Hyttene er ikke isolerte. Begge hyttene har behov for omfattende rehabilitering/oppgradering.

Leietaker har ansvar for vedlikehold

Leiekontrakt vil kun tilbys en ideell eller kommunal organisasjon med et tilbud som er i tråd med tildelingskriteriene under og som har kompetanse om rehabilitering og vedlikehold. For øvrig leies hyttene ut slik de er og leietaker har ansvar for all videre oppgradering og vedlikehold.

Årlig leie er 10.000,- og kontraktens varighet er fem år.

Søknad og tildelingskriterier

I tråd med overordnede målsettinger vil Bymiljøetaten prioritere søknader som:

  1. fremmer friluftsliv for barn/unge, levekårsutsatte og allmennheten for øvrig.
  2. har evne til å ta økonomisk og praktisk ansvar for drift, vedlikehold og evt. utbedring av hyttene (kompetanse/erfaring/økonomi).

Leiekontrakt tildeles den søkeren som BYM etter en helhetlig vurdering finner å være best egnet til både å skape et godt friluftslivstilbud og til å ta godt vare på hyttene.

Søknad må inneholde en beskrivelse av følgende:

  • Hva slags friluftslivstilbud søker vil skape, hva hyttene skal brukes til, og hvem som er målgruppen for søker.
  • Et realistisk anslag av hvor mye hyttene vil være i bruk.
  • En beskrivelse av søkers ressurser og plan for drift og vedlikehold av hyttene. Med dette mener vi hvordan vedlikehold og utbedringer skal finansieres, hvordan eventuell utleie organiseres, dugnadsarbeid osv.

Søknadsfrist

Fredag 12. april 2024

Søknaden sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Befaring på hyttene

Bymiljøetaten inviterer alle interessenter til en befaring torsdag 21.03.2024 kl. 10:00.

Påmelding til befaring gjøres innen 20.03.2024 kl. 12:00.

Spørsmål og påmelding til befaring rettes til Nora Bjørnlid, telefon 93 05 61 48, e-post nora.bjornlid@bym.oslo.kommune.no

Bilde

Utenfor en av de to gule utleiehyttene på Håøya.
En av de to gule utleiehyttene på Håøya. Bilde: Oslo kommune / Bymiljøetaten.