Salgsplasser ved Oslos badestrender og friområder - sommeren 2024

Oslo kommune ved Bymiljøetaten forvalter flere badestrender og friområder i Oslo. Sommeren 2024 ønsker vi å aktivisere flere av disse med ulike mattilbud.

EL-sykler og små salgsvogner

Bymiljøetaten søker nå etter virksomheter som med EL-sykler, små matvogner/salgsvogner eller lignende kan tilby kaffe, is og andre kioskvarer til besøkende på ulike friområder.

De fleste plassene som tilbys vil ikke ha tilgjengelig vann eller strøm, slik at de mobile kioskene må kunne operere uten tilgang på infrastruktur. Det tillates ikke bruk av aggregat, eventuelt bare ved oppstart av kjøleanlegg og lignende. Utsalgsvognene må ha egen søppelhåndtering.

Bymiljøetaten forbeholder seg retten til å vurdere egnethet av salgsvognene.

Salgsplassene som tilbys skal benyttes som permanente utsalgssteder i avtaleperioden, og spesifikt areal avtales med Bymiljøetaten før oppstart. Områdene som er aktuelle sommeren 2024 er følgende:

 • St. Hanshaugen (mulighet for strøm)
 • Katten (mulighet for strøm)
 • Ingierstrand (mulighet for strøm)
 • Kirsebærlunden
 • Sollerudstranda
 • Nordstrand bad
 • Bekkensten
 • Frysja
 • Frognerkilen langs havnepromenaden
 • Voldsløkka

Serveringstilbudet skal holdes mest mulig åpent for publikum i sommersesongen. Med sommersesong menes perioden fra 01. juni til 31. august. Plassene kan benyttes fra 1. mai til 30. september 2024.

Leiepris

Pris per salgsplass per sesong for mindre aktører som EL-sykkel, små salgsvogner uten førerhus mm. er satt til kr. 15 000. Pris per salgsplass per sesong for foodtrucks og større salgsvogner er satt til kr. 30 000.

Vi ønsker drivere som kan tilby variert og god servering til alle besøkende på de ulike stedene. Serveringstilbudet skal være et sted der besøkende kan kjøpe forfriskninger og enkle retter av god kvalitet. Som driver av serveringsstedet stilles det krav til godt omdømme og god kredittverdighet. Tilbyder er selv ansvarlig for innhenting av serveringsbevilling og eventuelle andre tillatelser.

Leietaker besørger og bekoster drift av egen serveringsvogn og uteserveringsområdene i nær tilknytning til serveringsvognen. Leietaker må ivareta utearealer i tråd med forvaltningsplanen ved blant annet å fjerne søppel på uteområde, ikke innføre blomsterarter som frør seg selv osv.

Søknad og tildelingskriterier

Bymiljøetaten prioriterer søknader som 1) har evne til å ta økonomisk og praktisk ansvar for drift, vedlikehold og lignende (kompetanse/erfaring/økonomi) 2) kan tilby variert og god servering til alle besøkende.

Vi ønsker seriøse, solide og motiverte tilbydere som kan gi publikum gode serveringstilbud på de ulike friområdene.

Søknadene må inneholde en beskrivelse av følgende:

 • En realistisk forretningsplan
 • Driftskonsept:
  • konsept for serveringsvognen, herunder serveringstilbud, inklusive menyforslag
  • åpningstider/dager
  • en kort beskrivelse av hvordan konseptet er miljøvennlig og bærekraftig, eksempelvis om råvarene dyrkes økologisk, kortreist, og om det brukes resirkulert materiale i serveringsutstyr mv, samt håndtering og minimering av avfall. Engangsservice i plast tillates ikke.
  • bilde med beskrivelse av EL-sykkel/matvogn/foodtruck
  • annet som kan ha betydning for driften
  • hvilket eller hvilke steder av de ovennevnte salgsplassene søknaden gjelder for

Søknaden sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no og merkes «Aktivisering av strender og friområder 2024».

Tilgjengelig infrastruktur ved Katten, Ingierstrand og St. Hanshaugen

Ved Katten, Ingierstrand og i St. Hanshaugen park er det mulighet for oppkobling til strøm og noen steder har også lagringsplass. På disse stedene kan det derfor søkes om å plassere noe større matvogner, eksempelvis foodtrucks, som trenger tilgang til strøm. Bymiljøetaten forbeholder seg retten til å vurdere egnethet av salgsvognene. Eventuelt strømforbruk etterfaktureres ved endt leieperiode.

Leietakere som får tilsagn på disse plassene og benytter seg av bygg som Bymiljøetaten forvalter, skal besørge og bekoste drift og innvendig vedlikehold av bygningen, tekniske anlegg og fast inventar. Utleier er ansvarlig for ytre vedlikehold.

Søknadsfrist

13. mars 2024, klokken 23:59