Høring - forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune

Bymiljøetaten har i samarbeid med Ruter utarbeidet utkast til ny forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune. Høringsfrist er 19. juni 2024.

Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune ble vedtatt av byrådet 13. juli 2021 og endret 16 februar 2022. Tillatelsesordningen som er fastsatt i forskriften har virket siden 10. september 2021.

I vedlagte høringsnotat legges det frem forslag til ny forskrift for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo, Oslo kommune.

I vedlagte høringsnotat presenteres forslag til ny forskrift, og høringsfristen er 19. juni 2024.

Høringssvar merkes med saksnummer 24/29789 og sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller Bymiljøetaten, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.

Høringsmøter

For å sikre en god prosess vil det gjennomføres høringsmøter med berørte parter. Det inviteres til følgende høringsmøter med informasjon om endringene:

  • Aktuelle utleieaktører: 22. mai 2024 kl 12:00 – 12:50
  • Interesseorganisasjoner og Bydeler: 22. mai 2024 kl 13:00 – 13:50

Møtene vil bli gjennomført på Teams, og påmeldingsfristen er dagen før møtet finner sted. Påmelding sendes til forskrift.els@bym.oslo.kommune.no og merkes med “Påmelding, høringsmøte, (dato og klokkeslett)”.

Høringsdokumenter

Høringsnotat inkludert forslag til ny forskrift (PDF)