Høring av lokal forskrift om lavutslippssone for tunge biler i Oslo kommune

En lavutslippssone er et geografisk avgrenset område der forurensende biler må betale et gebyr for å ferdes. Forslag til lokal forskrift om lavutslippssone for tunge biler i Oslo kommune er nå ute på høring. Med tunge biler menes biler som er tyngre enn 3,5 tonn, som busser og lastebiler.

Lastebil og buss
Tungtransport i Oslo. Fotograf: Bymiljøetaten. Bilde: Bymiljøetaten

Foreslått lavutslippssone

Eldre tunge biler bidrar vesentlig til helseskadelige eksosutslipp i Oslo. For å redusere disse utslippene, ønsker Oslo kommune å innføre en lavutslippssone. Beregninger viser at den foreslåtte lavutslippssonen vil stimulere til en raskere overgang til tunge biler med lave utslipp (euroklasse VI), og dermed en forbedring i luftkvaliteten i årene som kommer.

Innspill sendes til

Oslo kommune Bymiljøetaten
Postboks 636 Løren
0507 Oslo

eller

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Høringssvar merkes med «Høring lokal forskrift lavutslippssone, saksnummer 17/04335. Høringsfristen er 6. september 2017.

Kontakt

Kontaktperson
Christine Oppegaard
Mobil

Høringsdokumenter

Høringsbrev