Høring av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy i Oslo kommune

Utkast til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune er på høring. Frist for å komme med innspill er 27. juni 2021.

Oslo kommune har lenge etterlyst bedre muligheter til å regulere utleie av små elektriske kjøretøy. Det foreligger nå et forslag til en ny lov som skal gi kommunene hjemmel til å regulere dette, og kommunen har utarbeidet et utkast til forskrift basert på lovforslaget.

Byrådsavdelingen ber om at utkast til forskrift sendes på høring i tre uker, at antall små elektriske kjøretøy som kan leies ut i Oslo settes til 8000 og at kjøretøyene fordeles på fire soner for å sikre geografisk spredning og motvirke opphopning i enkelte områder.

Høringsnotat og forskrift (PDF 1,2MB)

Lovhjemmel

Ved utformingen av utkast til forskrift for Oslo, er det tatt utgangspunkt i kommunal- og forvaltningskomiteens tilråding til vedtak av ny lov av 4. juni 2021.

Høringsfrist

Søndag 27. juni 2021

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke har mottatt høringen direkte fra Bymiljøetaten.

Høringssvar merkes med saksnummer 21/15290 og sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller Bymiljøetaten, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.

Høringsmøter

For å sikre en god prosess, vil det gjennomføres høringsmøter med berørte parter. Det inviteres til følgende høringsmøter med informasjon om forskriften:

  • Interesseorganisasjoner: 14. juni 2021 klokken 14:30 – 15:30
  • Interesserte utleieaktører: 14. juni 2021 klokken 16:00 – 17:00

Møtene vil bli gjennomført på Teams.

Påmeldingsfristen er dagen før møtet finner sted. Påmelding sendes til forskrift.els@bym.oslo.kommune.no. Merk påmeldingen med “Påmelding, høringsmøte forskrift, (dato og klokkeslett)”.