Gi innspill til høringsutkast – Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028

Behovsplan for idrett og friluftsliv er et politisk styringsverktøy som synliggjør behovet for nye anlegg, arealer, turveier og friluftslivsområder knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Bymiljøetatens forslag til behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028 er basert på tidligere behovsplan for idrett og friluftsliv som ble vedtatt sammen med budsjett i 2017, tidligere vedtak, behovsvurderinger som er bygget på Oslo kommunes befolkningsframskrivinger og aktivitetstall fra Osloidretten fra 2017, samt innspill fra idretts- og friluftsorganisasjoner, bydeler og ISU (idrettens samarbeidsutvalg) i hver bydel.

Frist

Høringsfrist er 26. april 2018.

Bymiljøetaten vil på bakgrunn av høringsinnspill oversende endelig forslag til Behovsplan for idrett og friluftsliv til Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet, samt Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Byrådet legger fram sitt forslag til behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028 som del av budsjettforslaget for 2019, med sikte på bystyrebehandling desember 2019.

Høringssvar sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Avtal møter med Bymiljøetaten

I høringsperioden stiller Bymiljøetaten i møter og svarer på spørsmål der dette er ønskelig. Ta kontakt med de ansvarlige for behovsplanen for å avtale møter.

Idrett: Elisabeth Anker – epost: elisabeth.anker@bym.oslo.kommune.no

Friluftsliv: Reidun Bolsø – epost: reidun.bolso@bym.oslo.kommune.no

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon