Til innhold
Byutvikling

Rådet for byarkitektur

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Rådet for byarkitektur oppnevnes av byrådet og uttaler seg om saker og prinsipielle eller overordnete temaer som angår byens form og utseende.

Rådet for byarkitektur uttaler seg om aktuelle saker og temaer av prinsipiell eller overordnet karakter, som byrådet og Plan- og bygningsetaten legger frem for dem. I tillegg kan rådet på eget initiativ ta opp temaer som angår byens form og utseende, og viktige enkeltsaker. Disse temaene og enkeltsakene skal være av overordnet eller prinsipiell karakter. Rådets uttalelse følger en sak frem til politisk behandling.

Plan- og bygningsetaten er sekretariat for rådet, og rådet har 11 møter i året. Referatene er offentlige, og fås ved henvendelse til Plan- og bygningsetatens kundesenter.

Hvert år vurderer rådet kandidatene til Oslo bys arkitekturpris. Rådet nominerer inntil 3 kandidater for byutviklingskomiteen, som avgir innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune.

Rådet har seks medlemmer; to arkitekter, en landskapsarkitekt og tre øvrige medlemmer. Alle medlemmene skal ha varamedlemmer. Byantikvaren deltar i møtene og bistår i spørsmål om bevaringsinteresser, men har ikke stemmerett.

De nye medlemmene i rådet oppnevnes av byrådet for fire år, og rådets sammensetning følger valgperioden. Arkitektene oppnevnes etter anbefaling av Oslo Arkitektforening og landskapsarkitektene etter anbefaling av Oslo - Akershusavdelingen av Norske Landskapsarkitekters Forening. Ett medlem (med varamedlem) oppnevnes etter anbefaling av Oslo Håndverks- og industriforening. 

Rådet for byarkitektur ble opprettet 23. februar 2000 av bystyret.

Rådet for byarkitektur 2015-2019 (Foto: Plan- og bygningsetaten)Rådet for byarkitektur 2015-2019. Fra venstre: Marianne Sætre, Aaste Gulden Sakya, Einar Jarmund, Hanne Marie Sønstegaard, Jorleif Jørgenvåg, Anders Larmerud, Ellen Hellsten, Eivind Andersen, Katharina Thøgersen Bramslev, Gro Sandkjær Hanssen, Even Smith Wergeland. (Foto: Plan- og bygningsetaten) Smith Wergeland er erstattet av sivilarkitekt Tom Wassum og Johanne Borthne (ikke tilstede da bildet ble tatt) er erstattet av sivilarkitekt Dagfinn Sagen.

Medlemmene i Rådet for byarkitektur for perioden 2015-2019:

 • Leder Ellen Hellsten, sivilarkitekt og Einar Jarmund, sivilarkitekt, begge anbefalt av Oslo Arkitektforening.
 • Aaste Gulden Sakya, landskapsarkitekt, anbefalt av Oslo- Akershusavdelingen av Norske Landskapsarkitekters Forening.
 • Eivind Andersen, administrerende direktør, anbefalt av Oslo Håndverks-og industriforening.
 • Gro Sandkjær Hanssen, statsviter og forsker
 • Katharina Thøgersen Bramslev, sivilingeniør og daglig leder.

Varamedlemmer:

 • Marianne Sætre sivilarkitekt og Dagfinn Sagen (O.A.F.), sivilarkitekt, begge anbefalt av Oslo Arkitektforening.
 • Jorleif Jørgenvåg, landskapsarkitekt, anbefalt av Norske Landskapsarkitekters Forening.
 • Anders Larmerud, styreleder, anbefalt av Oslo Håndverks- og industriforening.
 • Hanne Marie Sønstegaard, samfunnsviter og prosjektleder
 • Tom Wassum, sivilarkitekt

Uttalelser fra Rådet for byarkitektur:

Møteplan 1. halvår 2019:

 • Tirsdag 22.01.19  kl. 13:00 – 15:30
 • Tirsdag 19.02.19  kl: 13:00 – 15:30
 • Tirsdag 19.03.19  kl: 13:00 – 15:30
 • Fredag  12.04.19  kl: 13:00 – 15:30
 • Tirsdag 14.05.19  kl: 13:00 – 15:30
 • Tirsdag 18.06.19  kl: 13:00 – 15:30

Kontaktinfo

Sekretariatet for Rådet for byarkitektur
Ressurssenteret
Plan- og bygningsetaten i Oslo
Postboks 364 Sentrum
0102 Oslo
Sentralbord: 21 80 21 80
postmottak@pbe.oslo.kommune.no merket Ressurssenteret.