Byutvikling

Rådet for byarkitektur

Rådet for byarkitektur oppnevnes av byrådet og uttaler seg om saker og prinsipielle eller overordnete temaer som angår byens form og utseende.

Rådet for byarkitektur uttaler seg om aktuelle saker og temaer av prinsipiell eller overordnet karakter, som byrådet og Plan- og bygningsetaten legger frem for dem. I tillegg kan rådet på eget initiativ ta opp temaer som angår byens form og utseende, og viktige enkeltsaker. Disse temaene og enkeltsakene skal være av overordnet eller prinsipiell karakter. Rådets uttalelse følger en sak frem til politisk behandling.

Plan- og bygningsetaten er sekretariat for rådet, og rådet har ti møter i året. Referatene er offentlige, og fås ved henvendelse til Plan- og bygningsetatens kundesenter.

Hvert år vurderer rådet kandidatene til Oslo bys arkitekturpris. Rådet nominerer inntil tre kandidater for byutviklingskomiteen, som avgir innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune.

Rådet har seks medlemmer; to arkitekter, en landskapsarkitekt og tre øvrige medlemmer. Alle medlemmene skal ha varamedlemmer. Byantikvaren deltar i møtene og bistår i spørsmål om bevaringsinteresser, men har ikke stemmerett.

De nye medlemmene i rådet oppnevnes av byrådet for fire år, og rådets sammensetning følger valgperioden. Arkitektene oppnevnes etter anbefaling av Oslo Arkitektforening og landskapsarkitektene etter anbefaling av Oslo - Akershusavdelingen av Norske Landskapsarkitekters Forening. Ett medlem (med varamedlem) oppnevnes etter anbefaling av Oslo Håndverks- og industriforening. Plan- og bygningsetaten kan også komme med anbefalinger.

Rådet for byarkitektur ble opprettet 23. februar 2000 av bystyret.

Medlemmene i Rådet for byarkitektur for perioden 2020-2024

 • Leder: Tanja Lie, arkitekt
 • Nestleder: Dagfinn Sagen, arkitekt
 • Aaste Guldenm landskapsarkitekt
 • Knut A. Fjeld, murmester
 • Gro Sandkjær Hanssen, statsviter og forsker
 • Bjørnar Johnsen, arkitekt

Varamedlemmer:

 • Jette Cathrin Hopp, arkitekt
 • Marit Haugen, arkitekt
 • Jorleif Jørgenvåg, landskapsarkitekt
 • Anders Larmerud, rørleggermester
 • Hanne Marie Sønstegaard, samfunnsviter 
 • Mathias Grimstad, ingeniør og bedriftsøkonom

Uttalelser fra Rådet for byarkitektur

Møteplan 2020

 • Tirsdag 26.05.20  kl. 13:00 – 15:30
 • Tirsdag 16.06.20  kl. 13:00 – 15:30
 • Tirsdag 08.09.20  kl. 13:00 – 15:30
 • Tirsdag 29.09.20  kl. 13:00 – 15:30
 • Tirsdag 13.10.20  kl. 13:00 – 15:30
 • Tirsdag 10.11.20  kl. 13:00 – 15:30
 • Tirsdag 01.12.20  kl. 13:00 – 15:30

Kontaktinfo

Sekretariatet for Rådet for byarkitektur
Ressurssenteret
Plan- og bygningsetaten i Oslo
Postboks 364 Sentrum
0102 Oslo
Sentralbord: 21 80 21 80
postmottak@pbe.oslo.kommune.no merket Ressurssenteret.