Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen

Samtlige møter er åpne for publikum

Alle møtene er åpne for publikum og starter med en åpen halvtime som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m.fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere.

Ta kontakt med kontaktperson dersom du ønsker å delta i åpen halvtime.

Saker og møter i Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen

Medlemmer

Monika Dypeng

Dypeng, Monika Furuseth (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon

Bang Jensen, Sofie Lourdes (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Gro Sommerfelt Karlsen

Karlsen, Gro Sommerfelt (Høyre)

Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Diakonveien omsorg+ og hjemmetjenesten
Telefon

Engnæs, Finn-Yngve (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for utviklingshemmede
Victoria Thune-Larsen

Thune-Larsen, Victoria (Høyre)

Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser
Telefon

Wang-Norderud, Jan (Høyre)

Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon

Brodtkorp, Astrid (Venstre)

Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon

Løvhaug, Peter Knutsen (Arbeiderpartiet)

Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon

Von Hohenberg, Christian Clemm (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Arneberg, Anette (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon

Brandstad, Line Dybdahl (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd
Telefon

North, Michael A. (Høyre)

Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon

Skavnes, Johannes Christensen (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon

Lilje, Per Barth (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Camilla Roede Skevik

Skevik, Camilla Roede (Høyre)

Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Diakonveien omsorg+ og hjemmetjenesten
Medlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Hollerud, Anne (Venstre)

Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen

Risvand, Else Gro (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon

Frydenlund, Falk (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon
Andreas Hoel Rivenes

Rivenes, Andreas Hoel |Gruppeleder| (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Diakonveien omsorg+ og hjemmetjenesten
Telefon

Lageraaen, Leiv (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Nestleder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Medlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Horn, Knut Frederik (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon

Bjella, Marie (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon

Jetne, Øystein (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon

Fearnley, Johanne Prøis

Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon
Sekretariat
Pål Sundeng Tønnessen
Telefon