Helse-, eldre- og velferdskomiteen

Samtlige møter er åpne for publikum

Alle møtene er åpne for publikum og starter med en åpen halvtime som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m.fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere.

Ta kontakt med kontaktperson dersom du ønsker å delta i åpen halvtime.

Saker og møter i helse-, eldre- og velferdskomiteen

Medlemmer

Ole Christian Kreyberg Normann

Normann, Ole-Christian Kreyberg (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon

Gaarden, Torfinn Lødøen (Venstre)

Nestleder av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon
Siri Birgitte Waalen Bogen

Bogen, Siri B. Waalen |Gruppeleder| (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon
Camilla Roede Skevik

Skevik, Camilla Roede (Høyre)

Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Diakonveien omsorg+ og hjemmetjenesten
Medlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Wakeford-Wesmann, Karsten (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for Diakonveien omsorg+ og hjemmetjenesten

Hagen, Milada (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon

Wold, Marit Getz (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Medlem av Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser

Gjelsvik, Arne Rune (Fremskrittspartiet)

Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Leder av Tilsynsutvalget for Diakonveien omsorg+ og hjemmetjenesten
Telefon

Sultan, Shoaib (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon

Said, Asma Ali (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Telefon

Espedal, Viktor Emanuel Sanden (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen

Meghare, Aparna (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon
Gro Sommerfelt Karlsen

Karlsen, Gro Sommerfelt (Høyre)

Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Diakonveien omsorg+ og hjemmetjenesten
Telefon

Fliflet, Jon Gudbrand (Høyre)

Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon
Yngvar A. Husebye

Husebye, Yngvar A. |Leder Vestre Aker bydelsutvalg| (Høyre)

Leder av Arbeidsutvalget
Leder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Ræder, Johan (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon

Rensvik, Harald (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon

Christophersen, Asbjørg (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser
Telefon
Andreas Hoel Rivenes

Rivenes, Andreas Hoel |Gruppeleder| (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Diakonveien omsorg+ og hjemmetjenesten
Telefon

Von Hohenberg, Christian Clemm (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Bjøro, Terje (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Leder av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Alvsåker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon

Gustavsen, Margrethe (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon

Wikestad, Asbjørn (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon
Sekretariat
Tomine Stray Evenbye
Telefon