Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite

Samtlige møter er åpne for publikum

Alle møtene er åpne for publikum og starter med en åpen halvtime som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m.fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere.

Ta kontakt med kontaktperson dersom du ønsker å delta i åpen halvtime.

Saker og møter i byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite

Medlemmer

Ståle Hagen

Hagen, Ståle (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Lageraaen, Leiv (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Nestleder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Medlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Lie, Anne-Marit Petersen (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite

Sundin, Mikkel Timm (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Varamedlem av Vestre Aker ungdomsråd
Telefon
Mia Bødtker

Bødtker, Mia (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Lilje, Per Barth (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite

Bashevkin, Elin Helene Skjeseth (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Tilsynsutvalget for dagsenter for utviklingshemmede
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite

Wilhelmsen, Marianne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Frydenlund, Jens (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Mæhle, Per Magnus (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Grythe, Jan Wilhelm (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Næsmoen, Per Gunnar

Leder av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

Alshehab, Abdullah (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Brosveet, Anders (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Rye-Florentz, Elisabeth Isachsen (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon
Yngvar A. Husebye

Husebye, Yngvar A. |Leder Vestre Aker bydelsutvalg| (Høyre)

Leder av Arbeidsutvalget
Leder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Hausken, Peter (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Stenersen, Dag Harlem (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Grieg, Erik (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon
Vibeke Nenseth

Nenseth, Vibeke |Gruppeleder| (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Arnesen, Jennifer Jones (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Berget, Trond Korssjøen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Jensen, Kjersti Cecilie (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon
Sekretariat
Tomine Stray Evenbye
Telefon