Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget foretar en forberedende behandling av alle saker som skal behandles i bydelsutvalget. Utvalget behandler saker som er faglig utredet fra bydelsadministrasjon og saker som har vært til behandling i komiteene.

Saker og møter i arbeidsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Yngvar A. Husebye

Husebye, Yngvar A. |Leder Vestre Aker bydelsutvalg| (Høyre)

Leder av Arbeidsutvalget
Leder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon
Agnes Grutle Brande

Brande, Agnes Grutle |Gruppeleder| (Venstre)

Nestleder av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Telefon
Siri Birgitte Waalen Bogen

Bogen, Siri B. Waalen |Gruppeleder| (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon
Monika Dypeng

Dypeng, Monika Furuseth (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon
Live Bressendorf Lindseth

Lindseth, Live Bressendorf |Gruppeleder| (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Telefon
Ståle Hagen

Hagen, Ståle (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon
Ole Christian Kreyberg Normann

Normann, Ole-Christian Kreyberg (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon
Mia Bødtker

Bødtker, Mia (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon
Ingvill Elvestad Meltvedt

Meltvedt, Ingvill Elvestad (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Nestleder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for utviklingshemmede

Hausken, Peter (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Lageraaen, Leiv (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Nestleder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Medlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Bang Jensen, Sofie Lourdes (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen

Said, Asma Ali (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Telefon
Andreas Hoel Rivenes

Rivenes, Andreas Hoel |Gruppeleder| (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Diakonveien omsorg+ og hjemmetjenesten
Telefon
Vibeke Nenseth

Nenseth, Vibeke |Gruppeleder| (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon
Ellen Lange

Lange, Ellen |Gruppeleder| (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Telefon
Sekretariat
Pål Sundeng Tønnessen
Telefon