Stasjonsveien 1 Slemdal skole - Forslag til detaljregulering - begrenset høring