Søknad om servering- og skjenkebevilling ved Vinderen Spiseri, Slemdalsveien 63 A, 0373 Oslo etter eierskifte