Søknad om servering- og skjenkebevilling ved Kobberhaugshytta, Sakariasveien 345, 0758 Oslo ved eierskifte