Samlerapport for kvalitetsrevisjoner i boliger 2016