Forskrift 348/2017 Forslag til regulering i Sturlas vei mellom Holmenkollveien og Eddaveien