Fastsatt planprogram for gang- og sykkelvei fra Peder Ankers plass til Skansebakken