Charlotte Andersens vei 5 A-C - Underretning om planforslag oversendt til politisk behandling