Politiske møter og saker i Bydel Vestre Aker

Politiske møter

Politiske møter med innkallinger, sakslister og protokoller i bydelsutvalg, komiteer og råd finner du i eInnsyn.

Møtekalender i eInnsyn

Tidligere møter mellom 2015 og 2022

Politiske saker

Sakskart, dokumenter og protokoller finner du i eInnsyn

Tidligere saker fra 2017 til 2022

Eldre politiske saker og møter i Bydel Vestre Aker 2007-2014 finner du i arkivet.

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?

Da kan du logge deg inn via Acos møteportal

Vil du delta i åpen halvtime på møtene?

Ta kontakt med møtesekretæren til det aktuelle rådet eller utvalget for informasjon og påmelding.

Møtesekretærer i Vestre Aker

Vestre Aker arbeidsutvalg

Pål Sundeng Tønnessen: pal.tonnessen@bva.oslo.kommune.no / 92 29 22 47

Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomiteen

Tomine Stray Evenbye: tominestray.evenbye@bva.oslo.kommune.no / 48 99 81 17

Vestre Aker skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen

Pål Sundeng Tønnessen: pal.tonnessen@bva.oslo.kommune.no / 92 29 22 47

Vestre Aker helse-, eldre- og velferdskomiteen

Tomine Stray Evenbye: tominestray.evenbye@bva.oslo.kommune.no / 48 99 81 17

Vestre Aker bydelsutvalg

Pål Sundeng Tønnessen: pal.tonnessen@bva.oslo.kommune.no / 92 29 22 47

Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser

Pål Sundeng Tønnessen: pal.tonnessen@bva.oslo.kommune.no / 92 29 22 47

Vestre Aker ungdomsråd

Tomine Stray Evenbye: tominestray.evenbye@bva.oslo.kommune.no / 48 99 81 17

Vestre Aker seniorråd

Monica Enge Eiksen: monica.eriksen@bva.oslo.kommune.no / 99 48 32 41