Frivillighet og velferdsteknologi til barn og unge.

Bydel Vestre Aker markerte denne uken et fantastisk samarbeid med Oslo Rotary.
Bydelen, Oslo Rotary og No Isolation viste stolt frem roboten AV1.

11.10.2022. Tekst og foto:

Pål Sundeng Tønnessen, Bydel Vestre Aker

Ivar Foss og Vibeke Vetland

Vibeke Vetland, leder for Oslohjelpa i Bydel Vestre Aker, innledet arrangementet med å takke Ivar Foss fra Oslo Rotary Klubb for gaven i anledning klubbens 100 års-jubileum. Klubben har delt ut 16 AV1-roboter til skoler og institusjoner i Oslo-området som en del av sitt gaveprogram ved jubileet, og Oslohjelpa i Bydel Vestre Aker har mottatt tre AV1-roboter.

-Målet med å gi AV1 som gave er å bistå langtidssyke barn og unge slik at de kan følge med i klassens undervisning og fritidsaktiviteter. Roboten AV1 ble valgt av Gavekomiteen i Oslo Rotary Klubb spesielt fordi den passer så godt med Rotarys motto "Service Above Self". Gaven skal nettopp komme andre til gode, sier Ivar Foss, leder for Gavekomiteen.

- Bydelen har organisert seg godt, og vi har tillit til at gaven vil bli forvaltet på en god måte, avslutter Foss.

Hva er AV1?

Yngvar A. Husebye, Ivar Foss, Kristin Nilsen og Karen Dolva

AV1 er kort fortalt, en robot som skal kunne gi tilstedeværelse for personer som ikke kan delta i hverdagslige aktiviteter som skole og fritid. Ved å plassere en AV1 i klasserommet skal personer med for eksempel skolevegring få mulighet til å delta i klasseundervisning. Tilstede på arrangementet var også utviklerne bak roboten, teknologifirmaet No Isolation.

-Når vi jobbet oss inn mot ideen, jobbet vi først og fremst inn mot barn og unge med langtidssykdom. Vi så fort at et tilbud var tilnærmet fraværende for gruppen. Prosjektet ble startet og gikk raskt i retning av målet om å oppnå tilstedeværelse, og skulle passe for alle, sier Karen Dolva gründer og utvikler av teknologiselskapet No Isolation.

- AV1 er per idag produsert i 2000 enheter og er tatt i bruk i 13 forskjellige land, med en god variasjon av brukere, fortsetter Dolva.

Forskning og erfaring.

Bydelen har gjort god research i forkant av mottakelsen av gaven. Med på overrekkelsen hadde de invitert forsker fra institutt for sosialfag ved OsloMet, Lars E. F. Johannessen og Nordre Aker Skole som har erfaring med bruk av roboten.

OsloMet har gjort studier som viser at gode forberedelser i alle ledd er svært viktig for at en skal kunne lykkes med bruken av AV1 som verktøy. Det er mange involverte som må forberedes og rutiner som må utarbeides i forkant av et prosjekt som dette. Med gode forberedelser viser forskningen gode resultater.

-Bruk av AV1 kan redusere barnas ensomhet og gjøre det lettere å komme tilbake til skolen, sier Lars E. F. Johannessen fra OsloMet.

Nordre Aker Skole presenterte sine erfaringer med publikum og kunne langt på vei bekrefte viktigheten av å forberede alle aktører før AV1 tas i bruk. Representanter fra skolen la vekt på gode forberedelser og god kartlegging før oppstart.

Bydelen satser på barn, unge og frivillighet.

Bydelen har både frivillighet og barn og unge som fokusområder. Dette arrangementet gir motivasjon for leder av Oslohjelpa, Vibeke Vetland som arrangør.

-For barn som ufrivillig går glipp av lengre perioder med skole, kan ensomhet og sosial isolasjon bli problemer som får både sosiale og faglige konsekvenser. Skolen er en av de viktigste sosiale arenaene i barnets liv, det er der livslange vennskap formes, og årene på skolebenken og friminuttet definerer hvem vi blir som voksne, forteller Vibeke Vetland.

-AV1 er skoleroboten som sørger for at barn med langtidssykdom, ufrivillig skolefravær eller andre utfordringer ikke trenger å gå glipp av en eneste skoletime, fortsetter Vetland.

Du kan lese mer om Oslohjelpa i Bydel Vestre Aker her.

Frivilligheten er enormt viktig.

Arrangementet ble avsluttet med innlegg fra Vestre Aker bydelsutvalgs leder Yngvar A. Husebye, som hyllet initiativet og utdypet hvor viktig frivillig arbeid er for samfunnet.

-Vi er avhengig av å bygge broer. Her bygges det broer mellom administrasjonen, innbyggernes behov, frivilligheten og teknologien. Vi håper å bygge slike broer og håper virkelig samarbeidet mellom frivilligheten og bydelen fortsetter, og at det kommer innbyggerne til gode, sier Husebye.

Helt avslutningsvis ble det åpnet for å teste roboten til stor glede for ansatte og oppmøtte.

Visning og funksjonalitetstest av roboten AV1.