Ullern ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn- og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Saker og møter i ungdomsrådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

leder Ullern ungdomsråd
Isabella Desiree Dammen
Telefon
rådssekretær - Ullern ungdomsråd
Anja Heimdal
Telefon