Uttalelse til forslag om rekkefølgebestemmelser i tilknytning til detaljregulering for Drammensveien 149